Anslutningsavgift

Avgiften för att ansluta sig till Uppsala bygglogistikcenter varierar.

Anslutningsavgiftens storlek beror på

  • byggnadsprojektet och etappen
  • projektets kvadratmeter
  • bruttoarea (BTA) som är byggd ovan och under jord

Det innebär att ett större projekt kommer att betala mer än ett mindre projekt. Det innebär också att ett projekt som bygger parkeringsgarage i källaren och har mer BTA under jord kommer att betala lite mer i anslutningsavgift än ett projekt i samma storlek som inte bygger ett garage.

Uppsala bygglogistikcenter

Projektledare
Catharina Danckwardt-Lillieström
Uppdaterad: