Anslutningsavgift

Byggherrarna har ett avtal med Uppsala kommun/Uppsala bygglogistikcenter med en fast anslutningavgift. Avgiften baseras på två faktorer:

  • BTA ovan respektive under jord för respektive byggherre
  • Områdets/etappens förutsättningar

Det innebär att ett större projekt kommer att betala mer än ett mindre projekt. Det innebär också att ett projekt som bygger parkeringsgarage i källaren och har mer BTA under jord kommer att betala lite mer i anslutningsavgift än ett projekt i samma storlek som inte bygger ett garage.

Uppsala bygglogistikcenter

Tf verksamhetsansvarig
Jasmin Ahnfors, konsult
Uppdaterad: