Vite vid regelbrott

Om vi upptäcker ett felaktigt beteende eller fusk i samband med transporter till och från byggområdet kan du som byggherre eller entreprenör få en så kallad vitespåföljd. En vitespåföljd är en bötessumma som du debiteras när du inte följer regelverket. Vitespåföljden är 10 000 kronor per tillfälle.

Syftet med regelverket är att garantera att transporterna fungerar så bra som möjligt.

Felleverans

Felleverans är till exempel gods som borde ha samlastats vid bygglogistikcenters central som en samlastningsleverans men som har levererats som en direktleverans.

Olovlig inpassering

Olovlig inpassering innebär att en leverans som levereras till byggområdet/entreprenör inte är bokad i leveransplaneringstjänsten

Olovligt hinder

Olovligt hinder innebär att framkomligheten i området runt byggarbetsplatsen har hindrats på något sätt.

 

Uppsala bygglogistikcenter

Tf verksamhetsansvarig
Jasmin Ahnfors, konsult
Uppdaterad: