Vite vid regelbrott

Om vi upptäcker ett felaktigt beteende eller fusk i samband med transporter till och från byggområdet kan du som byggherre eller entreprenör få en så kallad vitespåföljd. En vitespåföljd är en bötessumma som du debiteras när du inte följer regelverket. Vitespåföljden är 10 000 kronor per tillfälle.

Syftet med regelverket är att garantera att transporterna fungerar så bra som möjligt.

Felleverans

Felleverans är till exempel gods som borde ha samlastats vid bygglogistikcenters central men som har levererats som en direktleverans.

Olovlig inpassering

Olovlig inpassering innebär till exempel att ett fordon

  • har passerat in på området utan korrekt bokning 
    eller
  • har kört in efter ett fordon när grinden redan öppnats utan att själv ha anmält sin ankomst. 

Olovligt hinder

Olovligt hinder innebär att framkomligheten i området runt byggarbetsplatsen har hindrats på något sätt.

Uppsala bygglogistikcenter

Projektledare
Catharina Danckwardt-Lillieström
Uppdaterad: