Prislista oktober 2019

Här hittar du alla tjänster som inte ingår i den fasta anslutningsavgiften. Tjänster hanteras av Wiklunds Åkeri AB. Priserna gäller för avtal tecknade för Rosendal, Ulleråker och Östra Sala backe. Andra områden inom Uppsala tätort kan tillkomma.

Pris för övriga logistisktjänster och expresstillägg

Entreprenören är alltid skyldig att betala för extra logistikarbete om krävs för att hantera en leverans (se övriga logistiktjänster) samt för expresstillägg. 

Övriga logistiktjänster
Gäller hantering av specialkolli, obokade transporter, felmärkt gods samt rapportering och hantering av transportskadat gods som inte har orsakats av bygglogistikcenter.

Tjänsten ersätts med 600 kronor per timme för faktiskt nedlagd tid avseende terminalarbete, eventuell extra tid för transportplanering och bokning av specialtransport och liknande.

Extra material och utrustning som krävs för att utföra tjänsten, till exempel hyra av större truck, ersätts till självkostnad utan påslag.

Faktureras byggherren.

600 kronor per timme 
+ eventuellt extra material och utrustning som krävs för att utföra tjänsten.

Expresstillägg
Expressleverans från samlastningsterminalen under ordinarie arbetstid. 

Godset ska levereras inom två timmar från ankomst till samlastningscentralen, förutsatt att tillgänglig lossningstid finns på bolagets lossningsplats. Expresstillägg bokas i samband med leveransavisering i leveransplaneringstjänsten (STC) senast dagen före ankomst till samlastningscentralen.

Expressleverans utanför ordinarie arbetstid sker enligt överenskommelse mellan bolaget och kommunen.

Faktureras byggherren.

1 000 kronor per leverans.

Tilläggstjänster från Wiklunds Åkeri AB

Uppsala kommun har godkänt marknadsföring av nedanstående tjänster i anslutning till bygglogistikcenter. Avtal sluts direkt med Wiklunds Åkeri AB och priserna är satta av dem.

Inbärningstjänster

Arbetande förman


395 kronor per timme.
Vid kvälls- och nattinbärande kan OB tillkomma.

Inbärningspersonal


355 kronor per timme
Vid kvälls- och nattinbärande kan OB tillkomma.

Avfallshantering

Arbetande förman


395 kronor per timme
Vid kvälls- och nattinbärande kan OB tillkomma.

Miljöarbetare


355 kronor per timme
Vid kvälls- och nattinbärande kan OB tillkomma.

Flexi, kärl och containers Enligt offert

Övriga tjänster

APD-planering eller uppdatering 

795 kronor per timme

Logistikkoordinator

550 kronor per timme

Långtidslagring utomhus vid terminalerna i Funbo Lövasta och Bro.


3 kronor per kvadratmeter och dag (lastning och lossning tillkommer).

Kranbilstjänster
Inklusive höghöjdslyft

Enligt offert

Maskinresurs
Lastning eller lossning vid projektet
Enligt offert

   

Korttidslagring
På BLC:s samlingscentral på Långtradargatan

Vid korttidslagring gäller att leverans av korttidslagrat material sker efter överenskommelse med Wiklunds.

Hanteringskostnad
Dag 1 =  samlastning, ingen kostnad.
Dag 2 = 4 kronor per kolli och kalenderdag.
Max sex (6) månaders lagringstid.
Wiklunds lagringssystem används.

Wiklunds Åkeri AB

Platschef
Martin Mattsson

Wiklunds Åkeri AB sköter driften av bygglogistikcenters central, samlastning och leveranser med slingbilen samt lastfyllnadskontroller.  
Läs mer om Wiklunds Åkeri AB och deras tjänster på www.wiklunds.se 

Uppdaterad: