Prislista

Här hittar du alla tjänster som inte ingår i den fasta anslutningsavgiften. Tjänster hanteras av Wiklunds Åkeri AB. 

Pris vid extra logistikarbete eller expresstillägg

Entreprenören är alltid skyldig att betala för extra logistikarbete om krävs för att hantera en leverans (se övriga logistiktjänster). 

Övriga logistiktjänster
Gäller hantering av specialkolli, obokade transporter, felmärkt gods samt rapportering och hantering av transportskadat gods som inte har orsakats av bygglogistikcenter.

600 kronor per timme
+ eventuellt extra material och utrustning som krävs för att utföra tjänsten.
Expressleverans
Expressleverans från samlastningsterminalen under ordinarie arbetstid.
1 000 kronor per leverans.Tilläggstjänster från Wiklunds Åkeri AB

Uppsala kommun har godkänt marknadsföring av nedanstående tjänster i anslutning till bygglogistikcenter. Avtal sluts direkt med Wiklunds Åkeri AB och priserna är satta av dem.

Inbärningstjänster

Arbetande förman


395 kronor per timme.
Vid kvälls- och nattinbärande kan OB tillkomma.

Inbärningspersonal


355 kronor per timme
Vid kvälls- och nattinbärande kan OB tillkomma.

Avfallshantering

Arbetande förman


395 kronor per timme
Vid kvälls- och nattinbärande kan OB tillkomma.

Miljöarbetare


355 kronor per timme
Vid kvälls- och nattinbärande kan OB tillkomma.

Flexi, kärl och containers Enligt offert

Övriga tjänster

APD-planering eller uppdatering 

795 kronor per timme

Logistikkoordinator

550 kronor per timme

Långtidslagring utomhus


3 kronor per kvadratmeter och dag (lastning och lossning tillkommer).

Kranbilstjänster
Inklusive höghöjdslyft

Enligt offert

Maskinresurs
Lastning eller lossning vid projektet
Enligt offert

Wiklunds Åkeri AB

Platschef
Christian Wall

Wiklunds Åkeri AB sköter driften av bygglogistikcenters central, samlastning och leveranser med slingbilen.  
Läs mer om Wiklunds Åkeri AB och deras tjänster på www.wiklunds.se 

Uppdaterad: