Pågående detaljplaner i Gottsunda

Bild1.jpg

Som en del av att genomföra planprogrammet för Gottsundaområdet tar vi fram detaljplaner. Just nu pågår arbetet med detaljplanerna Gottsunda stadsstråk och Gottsunda Östra, som var ute på samråd 10 augusti–21 september 2022. Detaljplanerna ger möjlighet att bygga cirka 1430 nya bostäder, ny simhall, kulturhus, mobilitetshus, allaktivitetsyta, parker och förskolor.

Här kan du läsa mer om detaljplanerna och ta del av samrådshandlingarna

Detaljplan för Gottsunda stadsstråk

Detaljplan för Gottsunda Östra

Planprogrammet sträcker sig till år 2050. Arbetet med fler detaljplaner inom Gottsundaområdet kan komma att påbörjas längre fram.

Här kan du lära dig mer om detaljplaneprocessen

Bild2.jpg

Illustrationsplan för detaljplanerna Gottsunda Staddstråk och Gottsunda Östra.

Uppdaterad: