Idéernas kraft: Gottsundas ungdomar skapar inkluderande park

Lilla lila parken på Bandstolsvägen är ett lysande exempel på hur medborgares röster och initiativ kan tas tillvara i stadsutvecklingen och på hur samverkan mellan kommunen och lokalsamhället kan leda till positiv förändring. Denna park är inte en vanlig park – den är resultatet av ungdomars kreativitet och engagemang i samhällsutvecklingen.

Under sommaren 2023 anställdes nio ungdomar från Gottsundaområdet i tre veckor för att planera och utforma parken i samarbete med kommunens platsutvecklingsprojekt. Genom att intervjua lokalbefolkningen, undersöka andra parker och sammanställa egna förslag, lade ungdomarna grunden till förvandlingen av en oanvänd grusplan till en inspirerande tillfällig plats som ska kännas som ett vardagsrum – fast utomhus.modell.jpg

Lilla lila parken är nu invigd och förutom att vara en plats för rekreation och gemenskap, har parken redan börjat engagera lokala verksamheter och förskolor som planerar att ta hand om blomlådorna och arrangera aktiviteter för alla åldrar. I parken finns hinderbana, flera olika sittplatser, boulebana och belysning.

Uppdaterad: