Detaljplaner

Här kan du hitta detaljplanerna i Östra Sala backe. Både planer som fått laga kraft och pågående planer som vi arbetar med just nu.

Etapp 1

Etapp 2a

Etapp 2b (Årsta torg)

Etapp 3a

Etapp 3b

Etapp 5 Årstaskolan

Etapp 5 Sparrisen

Vad detaljplanen innehåller

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som ger rätt att bygga enligt vissa principer under en bestämd tid. Den berättar vad som får byggas inom ett område och hur mark och vatten ska användas.

Läs mer om planprocessen

Uppdaterad: