Bakgrund och vision

För cirka 10 år sedan bestod området mellan Sala backe och Årsta av en lång kraftledning. Idag har den nya stadsdelen Östra Sala backe börjat ta plats. Den nya stadsdelens bärande värden ska vara möten, variation, upplevelser och mångfald.

Visionen för Östra Sala backe

Den nya bebyggelsen ska tillföra nya kvaliteter i boende- och stadsmiljön. Den ska attrahera människor med olika bakgrund, livsstil, intressen och kulturer. Den nya strukturen ska också göra det enklare, tydligare och tryggare att röra sig mellan stadens olika delar och kommer därför fungera som en "brygga" och mötesplats mellan de närliggande stadsdelarna.

Östra Sala backe ska bidra till att ge de östra stadsdelarna en innerstadskänsla med ett attraktivt stadsliv där bostäder och verksamheter blandas. Årsta torg blir en viktig gemensam mötesplats.

Program för utvecklingen togs fram 2010

2010 tog kommunen fram ett program för utveckling av Östra Sala backe. Året därpå godkände Kommunstyrelsen programmet som vägledning för detaljplanearbeten och fortsatt genomförande. I november 2010 anordnade Uppsala kommun en utställning om programmet för de boende och verksamhetsutövare i närområdet. De synpunkter som framfördes under programprocessen finns att läsa om i samrådsredogörelsen.

Tidigare fanns bara en kraftledning

2006 gjordes en överenskommelse mellan Uppsala kommun, Svenska kraftnät och Vattenfall om att ta bort den kraftledning som då gick genom området. Med kraftledningen borttagen har Uppsala kommun en unik möjlighet att utveckla området.

 Fyrislundsgatan innan kraftledningen togs bort.
Ovan bild: Fyrislundsgatan innan kraftledningen togs bort.

Uppdaterad: