Namngivning etapp 2a

I etapp 2a har alla nya kvarter, tvärgator, parker och torg fått namn.

Kvarter

Kvarteren har fått namnen

 • Magnolian
 • Humleblomstret
 • Rosenmalvan
 • Snöklockan
 • Silverpoppeln
 • Höstanemonen
 • Tusenskönan
 • Vårstjärnan
 • Riddarsporren
 • Tuvstarren
 • Dunörten.

Tvärgator

De nya tvärgatorna får namnen

 • Magnoliagatan
 • Tuvstarrsgatan
 • Dunörtsgatan.

Parker

Namnen på de nya parkerna blir

 • Magnoliaparken
 • Snickarplan
 • Näckrosparken.

Torg

Det centrala torget väster om Årsta torg ska få namnet Anders Diös torg.

Se bilden nedan i större format (PDF, 545 KB)

Uppdaterad: