Skolor och förskolor i Rosendal

I Rosendal finns flera förskolor och i norra delen ligger Rosendalsgymnasiet. Under de närmaste åren planeras även en grundskola och i etapp två finns Grindstugans förskola som öppnade 2018.

Grindstugans förskola

Grindstugans förskola i Rosendal är en arkitektritad förskola som skiljer sig från mängden, eftersom den är byggts och planerad med miljö och hållbarhet i fokus. Det gäller alla delar - från utformningen av lokalerna med mycket ljusinsläpp och giftfria material, till byggnadens utsida med sedumtak och växter som ska ta hand om dagvattnet.
 

På gården finns det gott om plats för barnens utelek och spring och förskolans närmsta granne är naturreservatet Kronparken. Här ska barnen trivas i en inspirerande, hållbar och trygg miljö. 

Du hittar Grindstugans förskolas egen webbplats här

Rosendals förskola 

I Norra Rosendal intill Stadsskogen och Biomedicinskt centrum ligger Rosendals förskola. Du hittar Rosendals förskolas webbplats här.

Rosendals skola

Rosendals skola planeras på en tomt som ligger invid Stadsskogen. Skolan började byggas sommaren 2022 och planeras öppna höstterminen 2024.

Rosendals skola kommer att ligga på Arne Tiselius gata 39, i västra delarna av Rosendal. Skolan byggs för 750 elever från förskoleklass till nian och kommer även att ha lokaler för tillagningskök och fritids.

Söder om skolan ska en allaktivitetsplats anläggas. Allaktivitetsplatsen kommer att ha bollsportsytor, löparbana, längdhoppsgrop och en större gräsyta för spontanidrott. Tanken är att skolans elever ska ha tillgång till ytan under raster och idrottslektioner.

Rosendalsgymnasiet

Rosendalsgymnasiet erbjuder naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och språkintroduktion.

Du hittar Rosendalsgymnasiets webbplats här.

 

Uppdaterad: