Rosendals historia

Rosendalsfältet har både varit militärt övningsområde och golfbana, men idag är området en växande och omtyckt stadsdel i Uppsala. När bostadsområdet började byggas inleddes ett nytt kapitel för området. Men hur kom vi dit?

Rosendal är idag ett av Sveriges mest innovativa bostadsområden. Här samsas olika nya idéer om hur en modern stad ska byggas.

Berättelsen om Rosendal som bostadsområde började 2009, när dåvarande fastighetsdirektören letade efter platser för nya idrottsanläggningar i Uppsala. Rosendalsfältet var redan detaljplanerat, men längs Vårdsätravägen fanns en bra plats ledig för USIF, Upsala Studenters Idrottsförening.

Södra Rosendal fick då en egen detaljplan och arbetet med SEB USIF Arena med sitt böljande sedumtak påbörjades 2011 och stod klart 2012. Arbetet gjordes av Rosendal fastigheter som även hade byggrätter för två hus med bostadsrätter: Smaragden och Inspiration Rosendal. Dessa stod färdiga 2015 respektive 2017.

För kvarteret mellan Vårdsätravägen och Torgny Segersteds allé utlystes Uppsalas andra markanvisningstävling någonsin – den första hölls i Östra Sala backe. Byggvesta vann och uppförde 2015 Södra Rosendal.  Wallenstam byggde sedan minst lika spektakulärt med klara färger och intima kvarter i Kåbo 57:2.

Idag är Rosendals södra och första etapp färdigbyggd sedan 2018 och det byggs för fullt i såväl etapp två som tre.

 

 

Uppsalamodellen formar staden

Bostadsområdet Rosendal formades av en ny idé. Tidigare hade stora kvarter anvisats till ett fåtal stora byggherrar. Resultaten var likartade och husen närmast standardiserade; kringbyggda gårdar med vitputsade hus i samma höjd.

Nu inledde kommunen ett arbete som gick ut på att utmana byggherrar genom markanvisningstävlingar. Här var målet att de skulle tävla med kvalitet och hållbarhet - inte främst pris. Intresset från branschen var stort. Resultatet blev att antalet aktiva byggherrar i Uppsala gick från en handfull till uppåt 50 på ett par år. En kraftig vitalisering av marknaden som hjälpte till att skapa mångfald och hållbarhet.

Uppsala kommun har kallat detta sätt att bygga staden för ”Uppsalamodellen”. Fördelen är att den kan anpassas efter dagens behov och att även mindre aktörer kan bygga genom att erbjuda intressanta lösningar. Uppsalamodellen har blåst liv i marknaden och sett till att nya aktörer nu bygger och verkar i Uppsala.

 

Tidslinje

1570 – Carlshage doneras till Uppsala stad

1774 – Carlshage blir mötesplats för livregementet till häst

1842 – Marken återgår i stadens ägo

1850 ca. – J Rosensons gård flyttas ut från Malma by – Rosendals gård skapas

1892 – Militären exproprierar mark på Rosendalsfältet för att användas som skjutbana

1906 – Kronan köper norra delen av Malma by, där gården Rosendal ingår. Ska bli övningsplats för Upplands regemente

1910 – Ytterligare mark köps av kronan. Rosendals gård blir militär.

1983 – Militär verksamhet upphör

1986 – Kåbo golfklubb bildas

1992 – Kommunen köper marken av staten

2007 – Första detaljplanen vinner laga kraft efter att ha planlagts i början av 2000-talet. Rosendalsfältet planeras för kontor, undervisning, forskningslokaler, laboratorier, konferens och hotell med möjlighet till inslag av bostäder och handel. 

2010 – Ny detaljplan för Södra Rosendal i samarbete med byggaktörer.

2012 – SEB USIF Arena färdigbyggt

2013-2015 – Uppsalahem bygger ungdomsbostäder längs Rosendalsvägen

2016 – Detaljplanen Rosendalsfältet vinner laga kraft 10 mars

2017 – Byggstart etapp 2

2018 – Skede 2 i etapp 1 påbörjas med form på trottoarer, cykelbanor och planteringar. Målet är att höja kvaliteten och skapa visuell samhörighet med övriga Rosendal.

2018 – Anläggning av gator i etapp 3

2019 – Inflytt i flera hus i etapp 2. Siegbahnparken invigs. Skede 2-arbeten i Södra Rosendal färdiga. 

2019 – Byggstart för etapp 3 

2021 – Anläggning av gator i etapp 4

 

Uppdaterad: