Vision och kvalitetsprogam

Bakom utbyggnaden av Rosendal finns ett långt arbete och en långsiktig strategi. Några av grundpelarna som kommunen och byggherrar alltid har att luta sig mot är visionen och kvalitetsprogrammet.

  • I Rosendal är allt nära. Här har man gång- eller cykelavstånd till universiteten, arbetsplatsen, skolan och centrum. Parker och natur ligger alldeles i närheten.
  • Hit är alla välkomna. Här är tryggt och trivsamt. Mångfald och variation gör det lätt för alla att hitta bostäder och platser att gilla.
  • Det är en smartare stadsdel. Här är ett hållbart liv enkelt genom resurseffektiva lösningar och fokus på miljön.

Vill du veta mer om idéerna som har väglett arbetet med Rosendal , så kan du ladda ner och läsa kvalitetsprogrammet nedan. 

Kvalitetsprogram för Rosendal (.pdf, 58 mb) (PDF, 57 MB) 

Uppdaterad: