Detaljplaner för Rosendal

Rosendal innehåller två detaljplaner, en för etapp 1 och en för etapp 2-5.

Detaljplanen för del av Rosendalsfältet antogs av plan- och byggnadsnämnden den 3 juni 2010. Detaljplanen syftar till att möjliggöra bebyggelse för bostads- och idrottsändamål.
Planbeskrivning och plankarta Del av Rosendalsfältet

Detaljplanen för Rosendalsfältet antogs av plan- och byggnadsnämnden den 16 december 2015. Detaljplanen gör det möjligt att bygga ungefär 3 500 bostäder, ett nytt campusområde, kontor, kommersiella lokaler, förskolor, skolor, parkeringshus, idrottshall, med mera. Planen innehåller också två torg och en centralt belägen park som länkar samman Stadsskogen och Kronparken.
Planbeskrivning och plankarta Rosendalsfältet

6371-21_webb_.jpg

Uppdaterad: