Detaljplaner för Rosendal

Detaljplanen för Rosendalsfältet antogs av plan- och byggnadsnämnden den 16 december 2015.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga ungefär 3 500 bostäder, ett nytt campusområde, kontor, kommersiella lokaler, förskolor, skolor, parkeringshus, idrottshall, med mera. I förslaget finns också två torg och en centralt belägen park som länkar samman Stadsskogen och Kronparken.

Planbeskrivning Rosendalsfältet (PDF, 9 MB)

Plankarta Rosendalsfältet (PDF, 2 MB)

 

Uppdaterad: