Multihus med plats för idrott, kulturskola och bibliotek

Snart blir det mer plats för idrott och fritidsaktiviteter i Rosendal. I Rosendal multihus samlas idrottshall, bibliotek och kulturskola under ett och samma tak. Enligt plan ska huset stå klart 2024.

Multihuset byggs i anslutning till det framtida Rosendals torg och den nya skolan. Idrottshallen kommer att bestå av två hallar, varav en blir fullstor med plats för 150 åskådare. För skolans behov kan den delas upp så att tre klasser kan ha undervisning samtidigt. Multihuset får även en hörsal för 100 personer som kan användas av till exempel kulturskolan vid uppträdanden, bibliotekets barngrupper eller olika möten.

Taket täcks med sedum, dels för att minska belastningen på dagvattensystemet och dels för att det kommer att smälta in fint i omgivningarna. Höga krav på hållbarhet präglar bygget av Rosendal multihus som ska certifieras enligt miljöbyggnad Silver.

Multihuset kommer även vara en del av konstprojektet i Rosendal och bland annat kommer delar av fasaden att utsmyckas med designat kakel.

Läs mer om Rosendal multihus på arenorochfastigheter.uppsala.se

1 av 6
Visionsbild av Multihuset i Rosendal
Uppdaterad: