Offentlig konst i Rosendal

Den offentliga konsten som planeras i området skapar mötesplatser. Konsten kan både vara den oväntade upplevelsen, men också konstverk som blir tydligt förknippade med Rosendal och skapar sammanhang och plats.


Skiss på bänk för Torgny Segerstedts allé. Bild: Åsa Maria Bengtsson.

Konst blir en viktig del av Rosendals identitet. Den berättar om området genom olika konstnärliga perspektiv. Allt arbete med konsten utgår från Rosendals konstprogram som lyfter natur- och kulturvärden och historiken i området.  Konsten kommer att finnas på Rosendals offentliga platser under dygnets alla timmar. Allt från storslagna skulpturer till ljuskonstverk kommer att finnas i området på gator, torg och i parkerna. Konsten skapar mötesplatser för alla åldrar i Rosendal. 

 • Skolor och förskolor
  Offentlig konst planeras för samtliga skolor i området. Barn och unga är en viktig målgrupp, konsten som planeras i hela området blir en del av deras vardagliga miljö.
 • Konstsatsningen i Rosendal
  I Rosendal satsar Uppsala kommun på offentlig konst tillsammans med många av byggherrarna i området. Wallenstam, Uppsalahem och Uppsala parkerings AB deltar i satsningen och Byggvesta arbetar med stor muralmålning i Rosendals norra del.
 • Hållbarhet och miljö
  Hållbarhet är viktiga frågor i Rosendal och en stor del av konsten som planeras för området produceras med återvunna material och ett hållbarhetstänk.
 • Dialog
  Dialogarbeten med invånare sker under olika faser i projektet. I tidigt skede har dialog förts med Rosendals gymnasium. Dialog har också förts på plats i Rosendal under 2018 rörande kommande arbeten med konst i området samt skisspresentation.

 

Läs mer Åsa Maria Bengtsson och Mattias Bäcklin 

Två konstnärer har fått uppdrag inom Rosendals konstprogram. Verk av båda konstnärerna kommer att invigas under 2019. 

Gå på konstvandring i Rosendal - med vår app

Gå en egen konstpromenad i Rosendal med hjälp av appen Uppsala konst och kulturarv. Du kan uppleva konsten på plats eller göra en digital konstvandring hemma i soffan.

Promenaden börjar i söder vid Vårdsätravägen-Torgny Segerstedts allé och slutar i norr på Gerd Enequists gata. Upplev jättelika skalbaggar, en snäcka med havets brus, konstverk i trä och mycket mer. Informationen finns på både svenska och engelska. Sök efter appen "Uppsala konst och kulturarv" där appar finns.

Konstprogammet och 

Läs konstprogrammet för Rosendal (PDF, 511 KB) (PDF, 511 KB)

Läs mer om offentlig konst på offentligkonst.uppsala.se

Offentlig konst i Rosendal (PDF, 514 KB)

 

 

Uppdaterad: