Offentlig konst i Rosendal

I den naturnära stadsdelen Rosendal blir den offentliga konsten en del av stadsbilden.

Den offentliga konsten som planeras i området skapar mötesplatser. Konsten kan både vara den oväntade konstupplevelsen, men också konstverk som blir tydligt förknippade med Rosendal och skapar sammanhang och plats.

Utvecklingen av Rosendal genomsyras av frågor om natur, miljö och hållbarhet. Därför ska miljö- och hållbarhetsfrågor också tas i beaktande i de skissförslag för offentlig konst som arbetas fram för att skapa sammanhang i material och tanke.

Torgny Segersteds allé blir första konstetappen

Den första konstsatsningen i området blir huvudgatan Torgny Segerstedts Allé. Offentlig konst planeras också för vattenstråket vid Carls Hage, Siegbahnsparken, Rosendals torg, Talltorget samt de skolor och förskolor som planeras i området. Arbetet med den offentliga konsten i Rosendal följer Uppsala kommuns riktlinjer för offentlig konst.

Läs konstprogrammet för Rosendal (PDF, 511 KB)

Byggherrar bjuds in till samarbete

Byggherrar kan delta i satsningen på offentlig konst i Rosendal, antingen genom en gemensam satsning på allmän platsmark eller genom att själva satsa på offentlig konst inom projekten. De byggherrar som i dag deltar i satsningen är Wallenstam, Uppsalahem och Uppsala parkerings AB.

Arbetet med konsten sker i dialog med Uppsala kommun och utgår från Rosendals konstprogram.

Läs inbjudan till samarbete om offentlig konst i Rosendal (PDF, 132 KB)

Mer om offentlig konst

Läs mer om offentlig konst på uppsala.se.

Uppdaterad: