Offentlig konst i Rosendal

Den naturnära stadsdelen Rosendal har stora kulturhistoriska värden som skapar en unik identitet. Här är den offentliga konsten en del av stadsbilden.

Visionen och målsättningen är att konsten i Rosendal ska väcka tankar och frågor om naturen, livet och dess cykler. Den ska skapa mötesplatser och ge boende och besökande en känsla av identitet, stolthet och gemenskap. Här ska många människor med olika erfarenheter kunna mötas.

Platser med offentlig konst i Rosendal

I ett första steg fokuserar vi på den konstnärliga gestaltningen längs Torgny Segerstedts Allé – "Rosendals hjärta". Parallella skissuppdrag har utförts längs huvudgatan och under våren 2018 arbetar konstnären Åsa Maria Bengtsson med ett fördjupat skissuppdrag. Medborgardialog sker bland annat med studenter från Rosendals gymnasium.

Offentlig konst planeras också för vattenstråket vid Carls Hage, Siegbahnsparken, Rosendals torg, Talltorget samt de skolor och förskolor som planeras i området.

Arbetet med den offentliga konsten i Rosendal följer Uppsala kommuns riktlinjer för offentlig konst.

Läs konstprogrammet för Rosendal. (PDF, 4 MB)

Byggherrar bjuds in till samarbete

Byggherrar kan delta i satsningen på offentlig konst i Rosendal, antingen genom en gemensam satsning på allmän platsmark eller genom att själva satsa på offentlig konst inom projekten. De byggherrar som i dag deltar i satsningen är Wallenstam, Uppsalahem och Uppsala parkerings AB.

Arbetet med konsten sker i dialog med Uppsala kommun och utgår från Rosendals konstprogram.

Läs inbjudan till samarbete om offentlig konst i Rosendal (PDF, 132 KB)

Mer om offentlig konst

Läs mer om offentlig konst på uppsala.se.

23 april 2018