Åsa Maria Bengtsson

För Rosendals huvudgata skapar konstnären Åsa Maria Bengtsson konstverket Cykel längs stråket Torgny Segerstedts allé.

Konsten längs huvudgatan kommer på plats allt eftersom att Rosendal växer färdigt. Projektet tar ett helhetsgrepp från södra entrén upp till norra entrén i området. Konstverken är infällda i såväl promenadstråk som bänkar, det består också av en fristående skulptur och ett ljuskonstverk. De vill inbjuda till reflektion och berättelser om livets cykel som vi alla är en del av. Den resonerar med Rosendals natur- och kulturarv såsom kopplingar till den forskning som pågår i området nu och i framtiden.

Hållbarhet och miljöfrågor är en viktig del av Rosendal, därför är en stor del av konstverken som produceras i återvunna material såsom aluminium och gjutjärn.

Skisserna till förslaget visades under en dialog för allmänheten under 2018 i Rosendal. Särskild dialog kring konsten har skett med studenter från Rosendals gymnasium.

Åsa Maria Bengtssons webbsida

Uppdaterad: