Mattias Bäcklin

Mattias Bäcklins skissförslag för grönområdet och parkerna i Rosendal är en pedagogisk gestaltning och en fantasifylld tidsresa.

Förslaget heter: Med urskogen in i framtiden och består av en skulpturgrupp av tre konsverk som föreslås placeras i Siegbahnsparken och Carlshage. Två av skulpturerna föreställer arter från området som är rödlistade och en skulptur är en trätotem med utsnidade föremål som för tankarna till en tidsmaskin eller framtidens runstenar med lager från vår egen samtid. Att lämna avtryck är något som människor gjort sedan urminnes tider. Vilka avtryck lämnar vi efter oss in i framtiden? Urban ekologi där naturen möter staden är företeelser som Mattias Bäcklin vill inbjuda att resonera kring i sitt skissförslag för Rosendals parker.

Mattias Bäcklin (f.1969) är född i Uppsala och har sin konstnärliga verksamhet i Stockholm och Enköping. Han är utbildad vid Kungliga konsthögskolan och arbetar med konst såväl nationellt som internationellt.  Mattias Bäcklin är själv är uppvuxen i Valsätra, Ultuna och Sunnersta i Uppsala under åren 1979-1983. Där fick han fick tidigt ett naturintresse.

Mattias Bäcklins webbsida

Uppdaterad: