Mattias Bäcklin

Att lämna avtryck är något som människor gjort sedan urminnes tider. Vilka avtryck lämnar vi efter oss in i framtiden? Urban ekologi där naturen möter staden är vad Mattias Bäcklin vill diskutera i Rosendals parker. Hör honom själv berätta om sitt projekt i filmen nedan.

Med urskogen in i framtiden är en skulpturgrupp skapad för Rosendals parker Siegbahnsparken och Carlshage. Ett antal verk invigdes hösten 2019 tillsammans med Siegbahnparken. Övriga verk kommer att placeras i Carlshage, som håller på att utvecklas.   

Mattias Bäcklin lyfter fram naturen i sin konst. Idag står i Siegbahnparken en cinnoberbagge i brons, en rödlistad insektsart som återfinns i närområdet. Skalbaggen i jätteformat kommer att få motsvarigheter i Carlshage i form av två ytterligare skulpturer. 

Ett centralt verk i Siegbahnparken är en träskulptur - en totempåle i ek med utsnidade vardagsobjekt. I naturmaterialet för Mattias Bäcklin in föremål som idag känns både vardagsnära och moderna. Flera av de högstubbar som lämnats i Siegbahnparken för att bli hem åt insekter och fåglar ingår idag också bland konstverken: Ur stammarna är fler vardagsföremål huggna och sågade - brandsläckare, strömbrytare och en papperskorg. 

Om Mattias Bäcklin

Mattias Bäcklin (f.1969) är född i Uppsala och har sin konstnärliga verksamhet i Stockholm och Enköping. Han är utbildad vid Kungliga konsthögskolan och arbetar med konst såväl nationellt som internationellt.  Mattias Bäcklin är själv är uppvuxen i Valsätra, Ultuna och Sunnersta i Uppsala under åren 1979-1983. 

Läs mer om den offentliga konsten i Rosendal

Läs mer om Rosendal och hur området utvecklas

Uppdaterad: