Torg och service

Rosendal ska bli en stadsdel med all tänkbar service som du behöver i vardagen. Här finns butiker, restauranger, caféer, bibliotek, gym, skolor och förskolor.

Leijon-webb.jpg

Torgny Segerstedts allé är Rosendals pulsåder. Längs hela stråket skapas lokaler för service och verksamheter. Allt eftersom Rosendal växer ökar utbudet av service runt om i stadsdelen. Från södra delen med SEB USIF arena, livsmedelsbutik och restauranger till norra delen med livsmedelsbutik, vårdcentral, butiker och restauranger.

I Rosendal kommer det finnas tre torg. Bonustorget blev klart 2021. Rosendals torg och Talltorget är planerade.

Bonustorget

Bonustorget i etapp 1 i södra Rosendal blev klart sommaren 2021. Här finns möjlighet att sitta ned en stund i grön miljö. Här finns också några parkeringsplatser. Bonustorget har skapats utifrån dialoger med boende som bidragit med idéer om hur torget skulle utformas.
Läs mer om Bonustorget

Rosendals torg

I etapp 3 skapas en stor samlingspunkt i form av Rosendals torg som blir hjärtat i Rosendal. Här kommer även ett multihus med idrottshall, bibliotek och lokaler för kulturskolan att öppna 2024. Inför torgets byggstart 2025 har idéer från de boende i Rosendal och i närheten om hur de vill att platsen ska utvecklas samlats genom en medborgardialog. Under våren 2023 planeras starten för en arkitekttävling över Rosendals torg.
Läs mer om Rosendals torg

Talltorget

Talltorget blir knutpunkten för norra delen av Rosendal. Ett stenkast från Biomedicinskt Centrum och en promenad från Ångströmlaboratoriet är det här en perfekt plats för verksamheter, butiker, service och hållplatsläge för kollektivtrafik. Talltorget binder samman etapp 2 och etapp 5, som är den del av Rosendal som kommer att utvecklas sist.

Uppdaterad: