Bonustorget har blivit park, mötesplats och parkering efter boendes önskemål

Bonustorget i etapp 1 i södra Rosendal blev klart sommaren 2021. Här finns möjlighet att sitta ned en stund i grön miljö. Här finns också ett antal parkeringsplatser. Tack alla boende som bidragit med idéer om hur bonustorget skulle utformas.

Bonustorget i södra Rosendal när det är färdigt.

Bild ovan: Så här blev bonustorget. Här finns plats för att sitta längs ett promenadstråk och parkering med plats för fyra bilar.

Under våren 2020 deltog 514 personer i en enkät om vad en del i området som ligger i hjärtat av den första byggetappen av Rosendal skulle användas till. 82 procent av de som svarade på enkäten var boende i området. Platsen kallas för bonustorget eller lucktomten och har anlagts av kommunen.

I enkäten berättade boende att man önskade en grön plats för vila och möten med möjlighet för vardagsmotion, tillgång till vatten och upplevelser och parkeringar. 

Platsen har i stor utsträckning blivit inspirerad av boendes önskemål och man har tagit hänsyn till både solläge och placeringen mitt i södra Rosendal. I solläget har vi anlagt en liten park med gångstråk och sittplatser. Träd omsluter platsen och sittplatser finns i solläget. På delen av platsen som ligger närmast Torgny Segerstedts Allé, har en parkering anlagts med plats för fyra bilar.

Platsen ska ge möjlighet att sluta in sig i ett lugn snarare än att öppna upp sig för omgivningen. Det är en plats för möten, samtal, väntan och lugn - en plats för andrum. Sittplatserna och ytor för samvaro vänder sig in mot ytan snarare än utåt. Grönskan gestaltas genom det skira gräset men även de lite mer inramande träden. Vegetationen möjliggör avskärmning men stänger inte av helt, höjden är noga utvald för att bidra till inramningen men också bevara utsiktspunkter från platsen. Platsen ska också bidra till lugn och grönska åt de som passerar med cykel eller väljer att bara röra sig igenom den.

Bilder nedan: Ritningar över bonustorget från andra perspektiv än bilden ovan. Bland annat syns fyra parkeringsplatser och hur buskar och träd är planerade.

 

Så här röstade boende om platsen

Kommunen tackar varmt för all feedback som inkommit för platsen. Så här svarade 514 personer om hur de skulle vilja att platsen utvecklades.

På frågan vad boende vill kunna göra på platsen blev resultatet:

 • 58 procent vill mötas.
 • 55 procent vill sitta/vila.
 • 44 procent vill äta och dricka.
 • 39 procent vill uppleva något.
 • 22 procent vill parkeringa.
 • 13 procent vill sporta.
 • 12 procent vill leka. 
 • 12 procent vill handla.
 • 1 procent vill bo.

På frågan vad boende vill se på platsen fick man välja tre alternativ. Resultatet blev:

 • 54 procent vill se parkkvaliteter
 • 46 procent vill se folkliv/möten
 • 41 procent vill sitta/vila.
 • 41procent vill se restaurang7kafé.
 • 26 procent vill se kultur.
 • 21 procent vill se parkering.
 • 12 procent vill se handel.

 

Av de som deltog i enkäten var:

 • 1 procent 1-12 år
 • 5 procent 13-19 år
 • 72 procent 20-45 år
 • 17 procent 46-65 år

Kön

 • 45 procent män
 • 55 procent kvinnor

Boendeort (enkäten gjordes på en webbsida där fler än boende hade tillgång till enkäten)

 • 82 proccent bor i Rosendal
 • 15 procent bor i en annan del av Uppsala än Rosendal
 •  3 procent bor inte i Uppsala 
Uppdaterad: