Rosendals torg

Ett framtida tillskott till stadsdelen är stadsdelstorget, Rosendals torg. Inför dess byggstart 2025 har idéer från de boende i Rosendal och i närheten om hur de vill att platsen ska utvecklas samlats genom en medborgardialog. Under våren 2023 planeras starten för en arkitekttävling över Rosendals torg.

Uppdaterad: