Rosendals torg

Ett framtida tillskott till stadsdelen är stadsdelstorget, Rosendals torg. Planerad byggstart är 2025.

Rosendals torg kommer att ligga mitt i Rosendal, alldeles intill det planerade multihuset med bibliotek, idrottshall och kulturskola. Kommunens vision är att torget ska bli en attraktiv mötesplats som är trygg och tillgänglig för alla.

Under hösten och våren 2023/24 planeras starten för en arkitekttävling över Rosendals torg. Utifrån olika arkitekters förslag kommer vi sen att välja ut ett av förslagen och utforma Rosendals torg utifrån det. Byggstart blir tidigast 2025.

Uppdaterad: