Avslutat samråd 2020 - handlingar

2 mars–15 maj 2020 var förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna ute på samråd. Vi fick in cirka 400 yttranden under samrådet. Här kan du ta del av samrådshandlingarna.

Under våren 2020 var förslaget till fördjupad översiktsplan ute på samråd. Här kan du ta del av samrådshandlingarna. 

Uppdaterad: