Avslutat samråd 2020 - handlingar

2 mars–15 maj 2020 var förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna ute på samråd. Vi fick in cirka 400 yttranden under samrådet. Här kan du ta del av samrådshandlingarna och en samrådsredogörelse.

Under våren 2020 var förslaget till fördjupad översiktsplan ute på samråd. Här kan du ta del av samrådshandlingarna. 

Samrådsredogörelse

Under samrådet 2020 fick vi in cirka 400 yttranden. På länken nedan kan du ta del av samrådsredogörelsen. Där kan du till exempel läsa en sammanfattning av de yttranden som kommit in och en sammanställning av kommunens förslag till ändringar efter samrådet.
Ta del av samrådsredogörelsen (PDF, 3 MB) 

Utställning av det omarbetade förslaget

Utifrån de yttranden som kom in under samrådet har vi arbetat om förslaget till fördjupad översiktsplan. Det omarbetade förslaget presenteras här på webben och du kan lämna synpunkter på det fram till och med 21 mars 2021.
Ta del av utställningshandlingarna

Uppdaterad: