Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med förslaget till fördjupad översiktsplan är du välkommen att kontakta oss.

Telefon (växel): 018-727 00 00
E-post: sydostra@uppsala.se

Uppdaterad: