Tidplan

Utbyggnaden i området pågår fram till år 2050. För att nå det uppsatta målet om 21 500 bostäder till 2050 planeras de första cirka 800 nya bostäderna stå färdiga år 2025 och sedan fortsatt utbyggnad fram till 2050.

Innan vi kommer så långt ser arbetet med den fördjupade översiktsplanen ut så här:

Samråd genomfördes 2 mars–15 maj 2020
Förslaget till den fördjupade översiktsplanen var ute på samråd under perioden 2 mars15 maj 2020. Under samrådsperioden var det möjligt att lämna synpunkter på förslaget. Vi fick in cirka 420 yttranden under samrådet.
En samrådsredogörelse finns att läsa här (PDF, 3 MB)

Utställning genomfördes 25 januari–6 april 2021
Förslaget till fördjupad översiktsplan och samrådsredogörelsen ställdes ut 25 januari–6 april 2021. Då var det möjligt att lämna synpunkter på de förändringar som gjorts i förslaget efter samrådet. Efter utställningen samlas synpunkter som kommit in med tillhörande svar och ställningstaganden i ett så kallat utställningsutlåtande.
Ta del av utställningshandlingarna

Antagande december 2021
Det är kommunfullmäktige som antar förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. Beslutet planeras att fattas i december 2021. 

Uppdaterad: