Tidplan

Utbyggnaden i området pågår fram till år 2050. För att nå det uppsatta målet om 21 500 bostäder till 2050 bör de första cirka 800 nya bostäderna stå färdiga år 2025 och sedan lika många varje år fram till 2050.

Innan vi kommer så långt ser arbetet med den fördjupade översiktsplanen ut så här:

Samråd 2 mars–15 maj 2020
Förslaget till den fördjupade översiktsplanen var ute på samråd under perioden 2 mars15 maj 2020. Under samrådsperioden var det möjligt att lämna synpunkter på förslaget. 

Utställning januari–februari 2021
Förslaget till fördjupad översiktsplan och samrådsredogörelsen ställs ut igen. Du får då en ny chans att reagera på de förändringar som gjorts i förslaget efter samrådet. Efter utställningen samlas synpunkter som kommit in med tillhörande svar och ställningstaganden i ett så kallat utställningsutlåtande.

Antagande december 2021
Det är kommunfullmäktige som antar förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. Beslutet fattas i december 2021. 

Uppdaterad: