Tidplan

Utbyggnaden i området pågår fram till år 2050. För att nå det uppsatta målet om 21 500 bostäder till 2050 bör de första cirka 800 nya bostäderna stå färdiga år 2025 och sedan lika många varje år fram till 2050.

Innan vi kommer så långt ser arbetet med den fördjupade översiktsplanen ut så här:

Samråd 2 mars–30 april 2020
Förslaget till den fördjupade översiktsplanen går ut på samråd. Under samrådsperioden kan du lämna synpunkter på förslaget. Under perioden kan du kan också ställa frågor till projektet inför att du ska lämna in dina synpunkter.
Läs mer om hur du kan lämna synpunkter

Utställning under våren/sommaren 2020
Förslaget till fördjupad översiktsplan och samrådsredogörelsen ställs ut igen. Du får då en ny chans att reagera på de förändringar som gjorts i förslaget efter samrådet. Efter utställningen samlas synpunkter som kommit in med tillhörande svar och ställningstaganden i ett så kallat utställningsutlåtande.

Antagande hösten 2020
Det är kommunfullmäktige som antar förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. Beslutet fattas under hösten 2020. 

Detaljplanering startar våren 2021
Detaljplanering i området startar preliminärt under våren 2021. De första nya bostäderna planeras stå färdiga 2025.

Uppdaterad: