Utvecklingsplan för Uppsala C

År 2022 blev utvecklingsplanen för Uppsala C klar. Utvecklingsplanen visar hur området kan komma att utvecklas. Planen togs fram för att alla delaktiga i utvecklingen behöver ha en gemensam bild av hur området ska bli.

De planer och skisser som du kan ta del av på sidan Så utvecklar vi stationsområdet kommer från utvecklingsplanen för Uppsala C. En utvecklingsplan visar i stora drag hur ett område ska utvecklas. Till exempel var i området människor ska kunna mötas, i vilken ordning projekt ska byggas och när de ska byggas.

Utvecklingsplanen fyller glappet mellan kommunens översiktsplan och detaljplanerna. Planen vägleder utvecklingen i ett område på ett mer direkt och konkret sätt än vad översiktsplanen gör, men är samtidigt inte så detaljerad som en detaljplan.

Ta del av utvecklingsplanen för Uppsala C (PDF, 22 MB)

Uppdaterad: