Anpassa projektet efter platsens förutsättningar

Innan du planerar för att bygga eller göra markarbeten på en plats, är det bra att göra en platsanalys. Analysen ska berätta vilka mervärden du kan skapa genom att förändra platsen. Se till att anpassa förändringen av marken efter förutsättningar som exempelvis geografiskt läge, topografi och geologisk sammansättning

Olika byggprojekt har olika förutsättningar. För att skapa så bra och hållbara lösningar som möjligt för de byggnationer och anläggningar som senare kommer finnas på marken, är det bra om ni i ert projekt så långt det är möjligt lever upp till följande:

  • Använd mark som redan är bebyggd i första hand eller mark som redan har en hårdgjord eller bearbetad yta. Det gäller både byggnader och anläggningar som exempelvis gator.
  • Behåll befintliga byggnader i första hand och renovera dem i stället eller bygg på flera våningar om det går.
  • Undvik att bebygga mark med hög förmåga att lagra kol, till exempel våtmarker och platser med stora och många träd.
  • Undvik att placera hus där det finns stora höjdskillnader. Då minskar behovet av sprängning och masshantering.
  • Anpassa bebyggelsetyp utifrån markens förutsättning för grundläggning. Placera exempelvis tyngre byggnader på mark som tål tyngden utan större åtgärder.
  • Placera byggnader främst på mark som tål tung grundläggning, så att det är möjligt att bygga på med fler våningar i framtiden.
Uppdaterad: