Planera för transporter och resor

Det är viktigt att planera för hur människor, material och varor ska kunna transporteras till och från platsen. Närheten till kollektivtrafik och fossilfria färdmedel är en nyckel. En annan nyckel är att skapa goda förutsättningar för att cykelparkera och ha tillgång till cykelservice.

Planera för fler hållbara resor och transporter genom att se till att projektet lever upp till så mycket som möjligt av följande:

 • Bygg nära service och kollektivtrafik. Gör det lätt och snabbt att ta sig till olika hållplatser.
 • Tänk på vilken typ av resor eller transporter som kan förekomma i området och vilken typ av fordon som kan användas. 
 • Prioritera och gör det lätt och snabbt att ta sig till attraktiva stråk för gång och cykel.
 • Skapa gemensamma parkeringslösningar både för privat parkering och för bil- och cykelpool.
 • Underlätta gärna för boende i ett bostadsprojekt att hämta på dagis med en lådcykel från cykelpoolen, ta bussen till jobbet och hämta upp en tung möbel med en bil från bilpoolen.
 • Planera säkra ytor för laddning av både elbilar och elcyklar. Placera privat bilparkering där den inte stör och gärna på längre avstånd från den egna bostaden jämfört med gång, cykel och kollektivtrafiken.
 • Gör det möjligt att nyttja olika delningstjänster för dem som flyttar in, exempelvis för delat användande av
  • bil
  • cykel
  • verktyg och maskiner
 • Skapa möjligheter för att varutransporter ska kunna ske så klimatsmart som möjligt.

Vägledning för hållbar mobilitet finns

Kommunen har tagit fram en vägledning för hållbar mobilitet för byggaktörer. Utifrån den kan du räkna ut fastighetens flexibla parkeringstal, så kallat P-tal. P-talet utgår exempelvis i från närhet till service. I vägledningen finns också information om vilka krav och rekommendationer som kommunen ställer när det gäller mobilitetsåtgärder.

Vägledningen för hållbar mobilitet för byggaktörer

Uppdaterad: