Direktleveranser

Leveranser som har en hög lastfyllnad eller gods som är olämpliga att lasta om kan levereras som direktleveranser.

Direktleveranser körs direkt ut till byggområdet

Direktleveranser behöver inte lastas om på bygglogistikcenter, utan körs direkt från leverantören till byggprojektets lossningsplats.

Leverans som är 13 eller fler kollin/pallar alternativt 80% eller mer som upptar den aktuella transportbilens golvyta. 

Dessa material levereras som direktleverans oavsett mängd:

 • diffspärr
 • geotextil
 • armering
 • betong
 • bjälklag, håldäck, filigranbjälklag, skalväggar
 • massivväggar, prefabricerade utfackningselement
 • takstolar
 • lösullsisolering
 • träd, buskar, gräs
 • markbeläggning, asfalt, grus
 • trappor
 • balkonger
 • ställningsmaterial och stämp
 • pelare och balkar
 • farligt gods (ADR).

Följande material får levereras som direktleverans efter godkännande från Wiklunds åkeri:

 • färg
 • lim
 • leveranser efter oförutsedda händelser (till exempel storm).

Alla direktleveranser ska bokas i leveransplaneringstjänsten för en lossningstid på bolagets lossningsplats.

Lastfyllnadskontroller av direktleveranser

Uppsala bygglogistikcenter har rätt att genomföra lastfyllnadskontroller för att kontrollera att leveransen följer definitionen av vad som är en direktleverans. Om den inte gör det kan kommunen utfärda viten.
Läs om viten

Wiklunds Åkeri AB

Platschef
Martin Mattsson

Wiklunds Åkeri AB sköter driften av bygglogistikcenters central, samlastning och leveranser med slingbilen samt lastfyllnadskontroller.  
Läs mer om Wiklunds Åkeri AB och deras tjänster på www.wiklunds.se 

Uppdaterad: