Direktleveranser

Leveranser som har en hög lastfyllnad eller gods som är olämpliga att lasta om kan levereras som direktleveranser.

Direktleveranser körs direkt ut till byggområdet

Direktleveranser behöver inte lastas om på bygglogistikcenter, utan körs direkt från leverantören till byggprojektets lossningsplats.

Det gäller leveranser som har fler än 13 pallar eller kollin eller fyller minst 80 procent av tillåten maxvikt eller maxvolym.

Dessa material levereras som direktleverans oavsett mängd:

 • diffspärr
 • geotextil
 • armering
 • betong
 • bjälklag, håldäck, filigranbjälklag, skalväggar
 • massivväggar, prefabricerade utfackningselement
 • takstolar
 • lösullsisolering
 • träd, buskar, gräs
 • markbeläggning, asfalt, grus
 • trappor
 • balkonger
 • ställningsmaterial och stämp
 • pelare och balkar
 • farligt gods (ADR).

Följande material får levereras som direktleverans efter godkännande från Wiklunds åkeri:

 • färg
 • lim
 • leveranser efter oförutsedda händelser (till exempel storm).

Boka direktleveranser via leveransplaneringstjänsten för att få en lossningstid. För Rosendals etapper krävs också en inpasseringskod för passage genom grindarna. Koden kommer med i bokningen när direktleveransen bokas i leveransplaneringstjänsten.

Stickkontroller av direktleveranser

Uppsala bygglogistikcenter har rätt att genomföra stickkontroller för att kontrollera att leveransen följer definitionen av vad som är en direktleverans. Om den inte gör det kan kommunen utfärda viten.
Läs om viten

Wellsec AB

Ansvarig
Thomas Walldof

Wellsec AB sköter driften av leveransplaneringstjänsten och infartsgrindarna.
Läs mer om Wellsec AB och deras tjänster på www.wellsec.se

Uppdaterad: