Direktleveranser

Leveranser som har en hög lastfyllnad eller gods som är lämpliga att lasta om kan levereras som direktleveranser.

Direktleveranser körs direkt ut till byggområdet

Direktleveranser behöver inte lastas om på bygglogistikcenter, utan körs direkt från leverantören till byggprojektets lossningsplats. 

Det gäller leveranser som har fler än 13 pallar eller kollin eller fyller minst 80 procent av tillåten maxvikt eller maxvolym. 

Dessa material levereras som direktleverans oavsett mängd:

 • diffspärr                                                                                             
 • geotextil                                                            
 • armering                                     
 • betong
 • bjälklag, håldäck, filigranbjälklag, skalväggar
 • massivväggar, prefabricerade utfackningselement
 • takstolar
 • lösullsisolering
 • träd, buskar, gräs
 • markbeläggning, asfalt, grus
 • trappor
 • balkonger
 • ställningsmaterial och stämp
 • pelare och balkar
 • farligt gods. 

Boka direktleveranser via leveransplaneringstjänsten för att få en lossningstid och passeringskod. 

Stickkontroller av direktleveranser 

Uppsala bygglogistikcenter har rätt att genomföra stickkontroller för att kontrollera att leveransen följer definitionen av vad som är en direktleverans. Om den inte gör det kommunen utförda viten. 
Läs om viten.

Wellsec AB

Ansvarig
Thomas Walldof

Wellsec AB sköter driften av leveransplaneringstjänsten och infartsgrindarna.
Läs mer om Wellsec AB och deras tjänster på www.wellsec.se 

Uppdaterad: