Leveransplaneringstjänst - ProMate

Med hjälp av leveransplaneringstjänsten ska byggherrar och entreprenörer planera sina transporter genom att boka lossningstider, få passkoder för direktleveranser och avisera samlastat gods från bygglogistikcenter. Tjänsten meddelar också när slingbilen kommer till lossningsplatsen och vad leveransen innehåller.

Planera och boka in alla transporter

Som byggherre och entreprenör ska du planera och boka in alla transporter och leveranser via leveransplaneringstjänsten. För att en transport ska levereras till bolagets lossningsplats som direktleverans eller samlastningsleverans ska den vara inbokad i leveransplaneringstjänsten.

Varje etapps etappsamordnare hanterar frågor som rör byggområdet. Kontaktuppgifter se nedan.

Det är viktigt med hänsyn till tredje man, näringsidkare, boende och omgivande trafik att leveransplaneringstjänsten används för samlastning och direktleveranser och därigenom minska risken för farliga situationer.

Detta kräver att:

  • leveranserna ska ha en lossningstid på lossningsplatsen och därigenom minska risken för väntande lastbilar på omgivande gator.
  • samlastningscentralen på bygglogistikcenter ska kunna planera samlastade leveranser med slingbilen.

Logga in i leveransplaneringstjänsten ProMate hos Wiklunds AB

Du loggar in med din e-postadress och ditt lösenord.

Vid bokning av leveranser i leveransplaneringstjänsten ange följande:

För Samlastning:

  • Uppsala bygglogistikcenter (BLC), Långtradargatan 10, 754 54 Uppsala
  • Byggherre och entreprenör
  • Namn på kontaktperson och telefonnummer hos entreprenören

 
För Direktleverans:

  • Adressen till entreprenaden
  • Byggherre och entreprenör
  • Namn på kontaktperson och telefonnummer hos entreprenören

 
Behörighet till leveransplaneringstjänsten

Alla byggherrar och entreprenörer blir inbjuda till ett startmöte med Uppsala bygglogistikcenter. På mötet går vi igenom hur Uppsala bygglogistikcenter fungerar med samlastning och direktleveranser.

Den enda aktören som har rätt att boka tider på allas lossningsytor är Wiklunds Åkeri eftersom de bokar in leveranser med slingbilen.

Läs om samlastning och leverans med slingbilen.

Anpassa din bokning efter typ av transport

Du bokar in din transport som en leverans för samlastning till Wiklunds eller som en direktleverans till entreprenadområdet.

När leveransen för samlastning kommit till samlastningscentralen bokar Wiklunds personal in den för leverans med slingbilen till entreprenören på respektive byggområde.

Samlastningsleverans

Du som entreprenör bokar in transporten i leveransplaneringstjänsten som samlastningsleverans till Uppsala BLC.

Direktleverans

Du som entreprenör bokar in transporten i leveransplaneringstjänsten som en direktleverans till bolagets lossningsplats

Betongbilar och massatransporter

Du som entreprenör bokar in transporten i leveransplaneringstjänsten som gäller för ett visst antal bokade tidsintervaller på lossningsplatsen.

Hantverksbilar

Du som entreprenör bokar in lossningstid åt hantverkare i leveransplaneringstjänsten för att lasta av exempelvis verktyg på projektets lossningsplats. Avlastningen ska göras på entreprenadens lossningsplats. När verktygen är avlastade måste fordonet lämna lossningsplatsen för att ge plats åt nästa lossning.

Servicebilar

Om servicebilar ska använda projektets lossningsplats bokar Du som entreprenör in lossningstid i leveransplaneringstjänsten. När arbetet är färdigt måste fordonet lämna lossningsplatsen för att ge plats åt nästa lossning.

Uppdateras i realtid

Leveransplaneringstjänsten uppdateras i realtid och entreprenörer kan tidigare- eller senarelägga lossningstider om det finns tillgängliga tider i tjänsten.

Etappsamordnare

Rosendal etapp 2 och 3
Johan Olsson
E-post: johan.olsson@uppsala.se
Telefon: 018/727 13 56
 
Östra Salabacke etapp 2
Layla Nasiar
E-post: layla.nasiar@infrakonsult.se
Telefon: 073-514 67 06

Wiklunds Åkeri AB

Platschef
Martin Mattsson

Wiklunds Åkeri AB sköter driften av bygglogistikcenters central, samlastning och leveranser med slingbilen samt lastfyllnadskontroller.  
Läs mer om Wiklunds Åkeri AB och deras tjänster på www.wiklunds.se 

Uppdaterad: