Leveransplaneringstjänst

Med hjälp av leveransplaneringstjänsten ska byggherrar och entreprenörer planera sina transporter genom att boka lossningstider, få passkoder för direktleveranser och avisera samlastat gods från bygglogistikcenter. Tjänsten meddelar också när slingbilen kommer till lossningsplatsen och vad leveransen innehåller.

Planera och boka in alla transporter

Som byggherre och entreprenör ska du planera och boka in alla transporter och leveranser via leveransplaneringstjänsten. Det krävs för att

  • leveranserna ska få lossningstid och komma in till byggområdet
  • samlastningscentralen på bygglogistikcenter ska kunna planera samlastade leveranser med slingbilen.

Logga in i leveransplaneringstjänst hos Wellsec AB

Behörighet till leveransplaneringstjänsten

Alla byggherrar och entreprenörer blir inbjuda till ett startmötet med Uppsala bygglogistikcenter. På mötet går vi igenom hur alla tjänster fungerar och hur bestämmer man vilka personer eller funktioner som ska ha behörighet att göra bokningar i leveransplaneringstjänsten för de egna lossningsytorna. 

Den enda aktören som har rätt att boka tider på allas lossningsytor är Wiklunds Åkeri eftersom de bokar in leveranser med slingbilen. 
Läs om samlastning och leverans med slingbilen.

Uppdateras i realtid

Leveransplaneringstjänsten uppdateras i realtid och entreprenörer kan tidigare- eller senarelägga lossningstider om det finns tillgängliga tider i tjänsten.

Wellsec AB

Ansvarig
Thomas Walldof

Wellsec AB sköter driften av leveransplaneringstjänsten och infartsgrindarna.
Läs mer om Wellsec AB och deras tjänster på www.wellsec.se

Uppdaterad: