Trygghet och säkerhet

Uppsala kommun samarbetar med polisen för att öka tryggheten och säkerheten i Gottsundaområdet. Samarbetet kallas Fokus Gottsunda.

I juni 2019 inledde Uppsala kommun tillsammans med polisen en strategisk satsning för åren 2019–2024 mot grov, organiserad brottslighet i Gottsunda och Valsätra.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) stöttar och följer arbetet som utgår från den så kallade fas-modellen. Grunden för fas-modellen är att ett område kan befinna sig i tre olika faser och att varje fas har olika förutsättningar för såväl brottsbekämpande som förebyggande arbete.

Satsningen Fokus Gottsunda har sex målområden:

  • Minska antalet skjutningar.
  • Öka tryggheten för boende på Bandstolsvägen.
  • Öka tryggheten i Gottsunda centrum.
  • Nolltolerans mot narkotikaförsäljning.
  • Nolltolerans mot svarta hyreskontrakt.
  • Minska rekryteringen till kriminalitet.

Information om kommunens samverkan med polisen på uppsala.se

Uppdaterad: