Trygghet och säkerhet

Uppsala kommun samarbetar med polisen för att öka tryggheten och säkerheten i Gottsundaområdet.

Fokus Gottsunda

I juni 2019 inledde Uppsala kommun tillsammans med polisen en strategisk satsning för åren 2019–2024 mot grov, organiserad brottslighet i Gottsunda och Valsätra.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) stöttar och följer arbetet som utgår från den så kallade fas-modellen. Grunden för fas-modellen är att ett område kan befinna sig i tre olika faser och att varje fas har olika förutsättningar för såväl brottsbekämpande som förebyggande arbete.

Satsningen Fokus Gottsunda har sex målområden:

  • Minska antalet skjutningar.
  • Öka tryggheten för boende på Bandstolsvägen.
  • Öka tryggheten i Gottsunda centrum.
  • Nolltolerans mot narkotikaförsäljning.
  • Nolltolerans mot svarta hyreskontrakt.
  • Minska rekryteringen till kriminalitet.

Information om kommunens samverkan med polisen på uppsala.se

Effektiv samordning för trygghet - EST

En viktig del för Uppsala kommuns trygghetsarbete är den kunskapsbaserade metoden Effektiv samordning för trygghet, EST. Varje vecka tas gemensamma lägesbilder fram av kommun, polis och fastighetsägare. Lägesbilderna baseras på veckovisa kartläggningar och analyser där de lokala problemens omfattning, struktur och utveckling identifierats. De insatser som genomförs planeras och styrs sedan utifrån lägesbilderna.  

Inom EST ingår även att mobila väktare som kan ta sig till olika områden i staden beroende på hur läget ser ut just den veckan. De har möjlighet att röra sig obehindrat i hela kommunen och åker till olika platser utifrån uppkomna händelser och lägesbild som görs inom EST varje vecka

Läs mer om EST på uppsala.se/est

Gruppvåldsintervention - GVI

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper. I Uppsala kommun samarbetar kommunen, polisen och kriminalvården inom GVI.

Arbetet med GVI i Uppsala är ett samarbete mellan

  • Uppsala kommun
  • Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta
  • Kriminalvården Region Mitt.

Sedan november 2021 samarbetar aktörerna för att metodiskt och med förenade krafter minska och förebygga det dödliga våldet i Uppsala.

Läs mer om GVI på uppsala.se/gvi

Uppdaterad: