Befintliga parker och torg

Inom Östra Sala backe-projektet rustas de parker och torg som ligger i och i anslutning till Östra Sala backe.

Årsta centrum är navet och det lokala centrumet i både Årsta och Sala backe. Centrumet ska både rustas och byggas ut. Utöver det rustas de båda parkerna Årstaparken och Källparken. Visionen är att även göra området kring Vaksala kyrka mer tillgängligt. Området ska kallas Vaksala prästgårdshage.

Uppdaterad: