Årsta centrum

Årsta centrum är navet och det lokala centrumet i Årsta. Enligt planeringen ska ett nytt torg byggas som en utveckling av Årsta centrum i slutet av projektets andra etapp.

Stadsdelscentrum som Årsta centrum är viktiga komplement till stadskärnan i Uppsala och de större arbetsplats- och handelsområdena. Ett stadsdelscentrum kan erbjuda närservice, arbetstillfällen och vara en viktig mötesplats i området.

Ambitionen är att skapa ett levande centrum som uppmuntrar till mer lokal handel och möten med kaféer, restauranger, uteserveringar, samt lokaler för övrig handel och service.

Årsta torg

Årsta torg blir två öppna torgytor. Dels det nuvarande torget men när det tillkommer flerbostadshus närmare Fyrislundsgatan bildas ytterligare en torgyta. Torget kommer att vara en öppen central plats som i mötet mot Fyrislundsgatan och de mindre gränder som leder in bland kvarteren har trädplanteringar.

Årsta torg ska bli det mest centrala i kopplingen mellan Snickarplan, Anders Diös torg, Årsta torg och Årstaparken

 Murarplatsen

Uppdaterad: