Parker och lekplatser

Rosendal är inspirerat av naturen och kvarteren är lummiga och gröna. Det är alltid nära till grön natur och avkoppling i närmaste park. Vi skapar ytor mellan husen och platser där alla åldrar hittar aktiviteter året runt.

Grönområden för människor och djur

I Rosendal finns idag flera populära parker som du kan läsa om här.

Carlshage och Siegbahnparken utgör det gröna stråk som binder ihop Rosendal med Stadsskogen och Kronparken. Det här är inte bara ett område för rekreation utan ett spridningssamband som gynnar djurlivet, inte minst flygande insekter. Stråket kommer i praktiken att binda samman Stadsskogen med området nedanför Ulleråker.
Läs mer om djur och natur

Biparken förlänger Carlshage på andra sidan Betty Petterssons gata. Här kommer konstgjorda kullar med planteringar att bli hem åt de sandbin som trivs i Rosendal. 

Bo mellan två naturreservat

Rosendal ligger mitt emellan två av Uppsala stads stora naturreservat: Kronparken och Stadsskogen. Här finns populära elljusspår, fågeldammar och lämningar från områdets militära historia. På vintern finns även preparerade skidspår. I Kronparken finns mycket gamla tallar med höga naturvärden. 

  

Uppdaterad: