Siegbahnsparken

1 av 9
Siegbahnparken

Siegbahnsparken och Carlshage bildar tillsammans en ny stadsdelspark i Rosendal som både bevarar och utvecklar biologiska värden. Foton av Karavan landskapsarkitekter, Göran Ekeberg och Kristoffer Skogsmo.

Platser för lek, avkoppling och samvaro knyts samman med tydliga stråk för långsamma promenader som bjuder på spännande upplevelser kopplade till platsernas specifika karaktärer.

En av Sveriges bästa 

I mars 2023 nominerades Siegbahnsparken till Landmärket 2022. Landmärket är Sveriges finaste pris i landskapsarkitektur. 
Läs mer om nomineringen på Sveriges Arkitekters webbplats

Parkens delar

I Siegbahnsparken finns flera olika naturtyper - sandmiljöer, tallskog och öppen gräsmark. Parken är utformad för att bevara och lyfta fram de olika naturtyperna och miljöerna i parken. Utmed det stora gångstråket har fyra parkdelar utformats:

  • Åsen
  • Körsbärsdalen
  • Torparträdgården
  • Hagen.

Åsen har frilagda sandytor och ett utkikstorn som förstärker höjden.

Körsbärsdalen är formad till en mjuk och öppen backe med blommande körsbärsträd.

Torparträdgården finns på platsen där torpet Carlsborg en gång låg. Här finns ett litet hus som fungerar som väderskydd och utanför finns blomsterplanteringar med torparväxter. En lång bänk fylld med ved påminner om torpställets tid som skogsvaktarboställe.

I Hagen har vi förstärkt den öppna ängsmarken genom att gallra fram träd och så äng. Vi har skapat lekplatsen så att den passar in och lyfter fram asparna som gör denna miljö speciell.

Film från när Siegbahnsparken byggdes

Siegbahnsparken invigdes 2019. Här är en film från när parken var under uppbyggnad.

Lek för alla åldrar

I Siegbahnsparken finns många möjligheter till lek för barn i alla åldrar. I Hagen ligger en stor äventyrslekplats med mycket klätterlek för de lite större. Torparträdgården erbjuder lek med vatten, sand och en rutschkana för de mindre. På andra håll i parken finns kojor och ett utkikstorn med klättervägg och en pulkabacke. Här finns gott om platser att vistas på, både utmed det stora stråket och insprängt här och var i terrängen.

Mångfald av djur och växter

I Siegbahnsparken finns en stor mångfald av djur och växter, insekter och svampar och skyddsvärd vegetation som är viktig för djurlivet. Här lever bland annat solitärbin och bibagge.
Läs mer om djur och natur i Siegbahnsparken

Klicka för större bild.

Uppdaterad: