Vilda bin i bihotellet

Torparträdgården i Siegbahnparken kan du se bihotell utplacerade på olika ställen. I dessa finns det vildbin. Eftersom bin är livsviktiga för att många växter ska kunna föröka sig, har de fått en särskild plats i parken. Vildbin har inget samhälle att försvara, därför är de ofarliga och sticks nästan aldrig.

Hålbyggande bi.png

Bild ovan: Illustration av ett sandbi, av Ellinor Scharin.

Bihotell ökar antalet bin

Varje solitärbihona bygger ett eget bo där hon lägger sina ägg. Ofta väljer honan håligheter i träd, hålor i marken eller i växtstjälkar som boplats. Eller som här, i bihotell som vi har satt upp. Detta har vi gjort eftersom det är svårare för hålbyggande bin att bygga bon i dagens förändrade landskap.

Om du har möjlighet, kan du också hjälpa till genom att sätta upp en biholk eller ett bihotell på din tomt eller ditt hus för att rädda hotade arter.

Ett bihotell kan bestå av en samling bamburör eller borrade hål i en träbit, eller kombinationer av dessa. Här kan olika bihonor lägga sina ägg och förvara pollen som sen blir föda till larverna. Det är bra om hålen är olika stora eftersom varje art föredrar olika storlek på sitt bohål.

Flitiga pollinatörer ger fler växter

Solitärbin är duktiga pollinatörer av både vilda blommor, grödor och fruktträd. De allra flesta vilda och odlade växter kan inte skapa frön utan insekternas hjälp. Vi människor är därför beroende av att de gör sitt jobb för att vi ska få mat. För att gynna solitärbin behöver de förutom lämpliga boplatser även gott om mat i form av blommor.

Många solitärbin är aktiva under vår och försommar och det är därför viktigt att det finns växter som blommar tidigt på året. Exempelvis gillar bin olika typer av lökar, nunneörter, sälg och andra blommande träd och buskar. Nektar och pollen behöver också finnas under hela sommarhalvåret för att bin ska må bra. Det är också bra om så många växtarter som möjligt finns tillgängliga nära boplatserna.

Uppdaterad: