Solvallsparken

1 av 3
Aktivitetsytor i Solvallsparken. Foto: Karavan
Karavan

Solvallsparken är en tydlig samlingspunkt i Rosendal. Här träffas människor både från området och utanför för att leka, träna, umgås eller sola. Parken invigdes 2017 och är ritad av Karavan Landskapsarkitekter.

Parken är utformad med ett samlande stråk med gul markbeläggning som tillsammans med gula belysningsstolpar och utrustning ger parken en tydlig identitet. Till stråket kopplas aktivitetsytor för lek, sport och samvaro.

I parkens norra och lugnaste del finns småbarnslek för mindre barn och i stråkets centrala del finns mer utmanande lek större barn med gungor, en lutande snurrskiva, studsmattor, en stor klätterlek samt sand och balanslek.

I soligt läge i stråkets södra del finns aktivitetsytor för ungdomar och äldre barn, med parkourställning, klättervägg, tennisvägg, beachvolleybollplan, streetbasket, utepingisbord, boulebana och en bollplan med sarg. Intill aktivitetsytorna för större barn och ungdomar finns också en 65 meter lång läktare.

Öppna klippta gräsytor för picknick och bollspel håller samman parkens delar och möter Stadsskogen i väster. En stor öppen gräsyta i parkens södra del erbjuder plats för till exempel bollspel, freesbee, gruppträning. I parken finns också ett utegym som är direkt kopplat till en hinderbana i stadsskogen intill. Hela stråket kan användas för till exempel löpträning och uppvärmningsövningar.

Klicka för större version

Längs hela stråket finns en möblerad plattbelagd zon med bänkar, soffor, belysning och cykelställ. Sittplatserna i den möblerade zonen ligger i soligt läge med uppsikt över aktivitetsytorna och de öppna gräsytorna. Längs den möblerade zonen sträcker sig generösa planteringsytor med marktäckande växter, spridda björkar och solitära blommande buskar som bildar en grön avgränsning mot intilliggande bostadsgårdar och en grön rygg till stråkets möblerade zon.

Tåliga material som klarar hårt slitage har använts i parken. Utrustningen är i huvudsak av stål. Stråket beläggs med infärgad asfalt samt betongmarkplattor i den möblerade zonen. Aktivitetsytorna består av platsgjutet gummi och sportbeläggningar i olika varma nyanser.

Uppdaterad: