Rosendals naturlek – en tillfällig aktivitetsyta

Vad kan man göra medan medan man väntar på ett bygge ska dra igång? Varför inte skapa en kreativ aktivitetsyta med material från naturen? Det har i alla fall ett gäng blivande landskapsarkitekter gjort i Rosendal. Välkommen in!

Uppsala kommun har samarbetat med landskapsarkitektutbildningen på SLU inom kursen Gestaltning genom förvaltning under många år. Under våren har studenterna arbetat på en yta i Rosendal, där utmaningen var att bearbeta naturmark och skapa en aktivitesyta för främst barn. En förutsättning i arbetet är att enbart använda material från platsen för att skapa trivsamma utrymmen och platser och i detta fall att stimulera till kreativ lek.

Det finns öppningar i stängslet redan nu från norr vid Rosendalsgymnasiet och Rosendals förskola och stängslet kommer att öppnas upp mer inom kort. Då kommer det även att gå att ta sig längs byggområdets norra sida längs en stig från Dag Hammarskjölds väg. 

Det kommer att dröja innan den här delen av Rosendal byggs och målet är att ytan tas om hand och blir möjlig att använda fram tills det är dags att bebygga området. Marken ägs av Akademiska hus och är planlagd för kontor, bostäder och undervisningslokaler. 

 

 

 

Uppdaterad: