Trafik och resor

Rosendal ligger bra till idag, men ännu bättre imorgon. När du behöver resa långt ska det vara enkelt att åka kollektivt, men vardagsbehoven ska du kunna lösa nära hemmet. Idag planeras en spårvagnslinje genom Uppsala och stationer kommer att finnas både i och nära Rosendal.

 

Cykel

Du ska enkelt hitta en cykelparkering för din lådcykel. Det kommer också att finnas serviceställen och laddstationer för elcyklar och elmopeder. Om du har bil kan du ställa den i något av mobilitetshusen som byggs i området. Där samlas traditionell parkering med hyrbilar och bilpooler, cykelparkering och service. 

 

Kollektivtrafik

Idag tar Rosendalborna bussen från Vårdsätravägen eller Dag Hammarskjölds väg, men när projektet kommit längre öppnas Rosendal för trafik genom till och genom området. 

Torgny Torgny Segerstedts allé löper från norr till söder genom Rosendal. Idag är den under arbete, men 2022 beräknas den öppnas. Här kommer kollektivtrafiken att gå, enkel att nå för hela stadsdelen.

Idag planeras spårvagnslinjer med hög kapacitet genom Uppsala för att kunna möta det ökande resandet när staden växer. Det innebär snabba transporter till centrum och andra stadsdelar, men också anknytning till Bergsbrunna, där en ny tågstation planeras.

Minst en hållplats kommer att placeras inne i Rosendal. 

Här kan du läsa mer om arbetet med Uppsala spårväg

 

Pendling och anknytning

12 000 Uppsalabor pendlar varje dag till Stockholm och ungefär lika många pendlar in till staden. Möjligheten att kunna ta sig snabbt till centrum eller den planerade tågstationen i Bergsbrunna för anslutning till Arlanda och Stockholm gör Rosendals läge perfekt. En cykelresa i maklig takt till till Resecentrum i centrala Uppsala tar drygt tio minuter. 

 

Bil och parkering

Rosendalsfältet ligger precis som Ulleråker på Uppsalaåsen. Åsen är känslig mark eftersom den är porös och vattenbärande och det är ur åsen som stadens dricksvatten hämtas. Av den orsaken samlar vi det mesta av parkeringsplatserna i området i parkeringshus och mobilitetshus i områdets utkanter. Det betyder att det blir begränsat med parkering inom området. Istället opitimerar vi ytorna för cykel-, gång- och kollektivtrafik. 

I norra Rosendal byggs just nu Dansmästaren, ett parkeringshus för cirka 500 bilar. Huset kommer även att rymma 130 mindre studentlägenheter och en butikslokal på 2200 kvadratmeter. På Uppsala Parkerings webbsida kan du läsa mer om projektet.

Uppsala Parkerings planerar även Brandmästaren, ett mobilitetshus intill brandstationen i Rosendal. Det kommer att betjäna den södra delen av området och ska stå färdigt 2022. 

Dansmästaren

Uppdaterad: