Cykel, kollektivtrafik och bil i Rosendal - så är det tänkt

Att göra hållbara resor möjliga för dig som bor i Rosendal har varit en prioritet för Rosendalsprojektet sedan dag ett. Vi förverkligar den visionen tillsammans med ambitiösa byggaktörer och Uppsala parkering. Målet är att erbjuda dig som bor här ett fungerande system som gör att du klarar dina resebehov på ett enkelt och hållbart sätt.

rosendal_buss.jpg

År 2050 ska alla resor och transporter i Uppsala ske med hållbara färdmedel. Det är Uppsala kommuns målsättning för att klara klimatutmaningen. Rosendal går i bräschen för detta och är ett av de mest innovativa bostadsområdena när det kommer till hållbara mobilitetslösningar, det vill säga hållbara sätt att transportera sig till och från ett område. Många byggaktörer i området har frivilligt valt att hitta smarta och hållbara mobilitetslösningar. 

Cykla i, och till och från Rosendal

En av Rosendals stora fördelar är närheten till allt. Universiteten, arbetsplatser, skola och centrum. Det innebär att cykel kan vara ett naturligt transportmedel. Gatorna har en tydlig gatustruktur med plats för cyklister. Du ska enkelt hitta en cykelparkering för lådcykeln och flera byggherrar har smarta lösningar för dig som cyklar. 

Cykelpooler planerade för olika typer av cyklar

Alla nya hus i etapp tre kommer att ha egna cykelpooler som boende i huset kommer få tillgång till. Olika typer av cyklar som till exempel eldrivna lådcyklar, tuck-tucks och elcyklar kommer att finnas tillgängliga i cykelrum. Det kommer också att finnas pumpar och enklare servicestationer nära. 

Res kollektivt med buss och eventuellt spårväg

Kollektivtrafik går genom Rosendal längs huvudstråket Torgny Segerstedts allé. Bussarna stannar vid två hållplatser, en i vardera riktning och upp till 20 avgångar i timmen. På sikt finns planer på spårvägstrafik genom Rosendal.

Läs mer om den planerade spårvägen i Uppsala.

Pendla - nära anknytningar

12 000 Uppsalabor pendlar varje dag till Stockholm och ungefär lika många pendlar in till staden. Möjligheten att kunna ta sig snabbt till centrum eller den planerade tågstationen i Bergsbrunna för anslutning till Arlanda och Stockholm gör Rosendals läge perfekt. En cykelresa i maklig takt till till Resecentrum i centrala Uppsala tar drygt tio minuter. 

Köra bil och parkera hållbart

Rosendalsfältet ligger precis som Ulleråker på Uppsalaåsen. Åsen är känslig mark eftersom den är porös och vattenbärande och det är ur åsen som stadens dricksvatten hämtas. Av den orsaken samlar vi det mesta av parkeringsplatserna i området i parkeringshus och mobilitetshus i områdets utkanter. Det betyder att det blir begränsat med parkering inom området. Istället optimerar vi ytorna för cykel-, gång- och kollektivtrafik. 

Dansmästaren – ett redan tillgängligt mobilitetshus

Dansmästaren 3.jpg

I ett mobilitetshus kan man till exempel parkera bilar, cyklar och andra fordon och det kan finnas gemensamma pooler för transportmedel och andra funktioner som har med transport att göra. I norra Rosendal finns Dansmästaren, ett mobilitetshus för 450 bilar varav 60 laddplatser för elbilar. Huset inrymmer även 133 studentlägenheter och en Hemköpsbutik i bottenplanet. Utöver husets många hyrplatser finns en stor avdelning för korttidsparkering, med möjlighet att köpa veckobiljetter, samt en bilpool som är öppen för den som vill ansluta sig. Månadstillstånd för parkering bakom hyrplatsavdelningens låsta grindar finns också att köpa.

På Uppsala parkerings webbsida kan du läsa mer om hur du köper parkeringstillstånd.

Medlemskap

Vissa fastigheter erbjuder gratis medlemskap i bilpool för sina boende som då betalar en lägre timtaxa. På taket av Dansmästaren finns en solcellspark som producerar egen miljövänlig el som används för att avlasta stamnätet när många bilar laddas samtidigt. Huset har förberetts för upp till 100 elbilsplatser och 60 laddpunkter finns redan på plats.

I entrén till Rosendal för minskad trafik

Vi har valt att anlägga Dansmästaren redan i entrén till Rosendal för att minska trafiken inne i själva bostadsområdet. Dels för att inte störa boende, dels för att barn ska kunna röra sig på gatorna utan oro för förbipasserande bilar. Givetvis finns det möjlighet att köra fram till fastigheter vid behov.

Forskningsstation - elbilar ger tillbaka energi

I samarbete med Uppsala universitet och Stuns Energi kommer Dansmästaren att fungera som en forskningsstation/testbädd för modern Vehicle-to grid-teknik, V2G, som är en teknologi som innebär att elbilar kan ge energi tillbaka till elnätet. Avsikten är att husets laddstationer ska utvecklas för att kunna användas så "intelligent" som möjligt i förhållande till elbilanvändarnas individuella laddbehov, samt till hur elpriser och nätbelastning varierar under dygnet.

Brandmästaren – mobilitetshus för flera hållbara transportmedel

Illustration Brandmästaren.jpg

Bild: Illustration över det planerade mobilitetshuset, Brandmästaren.

Brandmästaren blir Rosendals andra mobilitetshus med närmare 600 p-platser och kommer att ligga intill brandstationen i Rosendal. Här kommer du som bor i Rosendal att få tillgång till en bilpool med fossilfria bilar. Tanken är att kunna erbjuda en stor fordonsflotta med olika typer av bilar för olika behov, så att det ska kunna ersätta det privata bilägandet helt.

Parkeringar, medlemskap och bilpool

Det kommer att finnas privata parkeringsplatser att hyra i Brandmästaren, men vi ser också till att det finns gästparkeringar här eftersom det inte kommer att vara möjligt att parkera på gatorna i området. Medlemskap i bilpoolen kommer att vara gratis för alla boende i etapp tre. Boende i andra etapper kan också ansluta sig, mot en medlemsavgift eller något högre timtaxa. Bilpoolen utökas stegvis i takt med att fastigheterna färdigställs. 

Hyra andra p-platser 

För den som behöver garanterad tillgång till en parkeringsplats är rekommendationen att försöka hyra en plats i något av parkeringsgaragen: 

Brf Sommerwind: Kontakta styrelsen på styrelsen@sommerwind.se
Wallenstam: Kontakta Wallenstams kundservice
Brf Inspiration: Kontakta förvaltaren Sweax info@sweax.se

Läs nyhet om Brandmästaren

Uppdaterad: