Offentlig konst längs Södra Åstråket

När Södra Åstråket görs om och binds samman med Uppsalas centrala delar är den offentliga konsten en viktig del. Ett konstprogram har tagits fram för området. Konstprogrammet utgår från värden som hållbar stadsutveckling, innovation och forskning. Underteman kan knyta an till vatten, hälsa och miljö. Ett mål för projektet är att profilera Uppsala som lärdomsstad.

Genom att anlägga ett stråk med konstverk längs ån kommer området få en rik karaktär med en blandning av avkoppling och aktivitet.

Först ut är tre skulpturer av Carl Boutard, Dimensioner. Konstnären har valt att placera sina skulpturer på en av de nya bryggorna och leker med tanken om platsen som världens ände, Kap Finisterre. Förhoppningen är att ge dem som passerar lust att stanna till en stund, ändra sitt tempo och överväga att vistas ett tag på platsen. Kanske inbjuder skulpturerna till reflektion, kanske blir man uppmärksam på vattnet som flyter i ån.  

Skulpturerna är en slags organismer i ett fiktivt mikrokosmos. Konstnären har intresserat sig för det som finns under ytan, det vi inte kan se men vet finns där. Det som är osynligt men kan iakttas genom optiska instrument. Som kiselalger i vattnet, mikroskopiskt små, utsökt enkla. Konstnären har också intresserat sig för det som är omöjligt att föreställa sig – som universums dolda dimensioner. Eller idén om att allt hänger samman och består av samma sak.

Den mindre skulpturen är en slags mikroorganism uppförstorad till en helt annan, greppbar, skala. De två större skulpturerna är uppbyggda av samma form - konen. Man kan se dem som modeller över något som bara existerar i teorin – påtagliga bilder av det abstrakta. Eller som en slags märkliga apparater att betrakta omgivningen genom.

konst-södra-åstråket-dimensioner.jpgSkiss Dimensioner

Senare i år kommer ytterligare ett konstverk placeras längs Södra Åstråket, Väsensryggen, av konstnärsduon Erik Rören och Signe Johannessen. Med Väsensryggen vill konstnärerna skapa en mötesplats där biologisk mångfald undersöks. Konstverket blir en plats för besökare att vistas på, en märklig kropp att utforska. Dess placering i nära anslutning till ån ger besökaren tillgång till vattnet på ett nytt sätt.

På håll ser man en rygg som tar sig upp ur marken – kanske en jätteödla, en fossil eller något som påminner om en annan tid. Skulpturen är uppbyggd av cirka 130 fjäll formade som hexagoner - sexsidiga geometriska former. Hexagonformen är en återkommande byggsten i naturen. När man kommer närmare skulpturen ser man ett raster på ryggen, ett rikt mönster av former och ord. Tillsammans med Centrum för biologisk mångfald gör konstnärerna en ny form av kartläggning av allt levande i och längs Fyrisån, en kartläggning som inte är rangordnande. Denna gemensamma undersökning ligger till grund för mönstret. Med konstverket Väsensryggen vill konstnärerna lägga till en annan sorts blick och påminna oss om att vi som art ingår i en stor, skör mångfald.

konst-södra-åstråket.jpgSkiss Väsensryggen

Feelings are facts Foto Ebba Bohlin.jpg

Konstverket Feelings are facts av Ebba Bohlin.

Uppdaterad: