Tullgarnsparken

Tullgarnsparken anlades 2009 och har med Kungsängens utbyggnad och Vindbrons återuppförande blivit en allt mer populär plats för motion och vila i det större promenadstråket.

Se bilden nedan i större format

Tullgarnsparken_small_webb.jpg

Bryggorna, båtplatserna, solläget och den uppväxta grönskan är viktiga delar i parken som fortsätter att utvecklas i samband med byggnationen av Tullgarnsbron.

Kungsängens omvandling från industriområde till innerstadsområde öppnar området med fyra gator som skapar nya entréer mot parken. Östra Ågatan omvandlas från en bred industrigata till en trygg innerstadsgata med låga hastigheter, trygga övergångställen och bra möjligheter för gående och cyklister.

Södra åstråkets utvecklingsområden

Se även

Uppdaterad: