Östra åpromenaden

Östra Åpromenaden sträcker sig mellan reservatsgränsen för Årike Fyris och Tullgarnsparken.

Se nedan bild i större formatÖstra-åpromenaden_small_webb.jpg

Den här delen av åstråket erbjuder en härlig solsida och ett viktigt grönt parkrum med gångavstånd till bostadskvarteren i Kungsängen. Åslänten samspelar med KAP-området och bidrar till en sammanhängande parkkaraktär kring Fyrisån. Den bildar också entré ner till Årike Fyris.

Åslänt i solläge

Östra åpromenaden har ett strategiskt läge vid Tullgarnsbrons östra brofäste och ligger nära både bostadsområden och kommande stadsutveckling i kvarteret Kölen. Den norra delen vid brofästet erbjuder stadsliv med kvällssol och plats för serveringar. Den soliga åslänten ger plats för såväl spontana parkaktiviteter som rofyllda bryggpartier.

Stora ytor av årummet utgörs idag av båtuppställningsplats och oprogrammerade ytor. En omvandling väntas i och med Tullgarnsbron och stadsomvandling i kvarteret Kölen. Stadsbyggnadsförvaltningen har ett pågående uppdrag att lokalisera en ny plats för båtuppläggning.

Södra åstråkets utvecklingsområden

Se även

Uppdaterad: