Hamnplan

Hamnplan är ett av Uppsalas viktigaste stadsrum att ta tillvara på när innerstaden växer söderut. Här finns fina sollägen - även på vintern - som bjuder på attraktiva vistelseytor i en allt tätare innerstad. Hamnplan har god potential att bli ett härligt stadsrum i bästa solläge. Solljuset, hamnkaraktären och vattenkontakten ska vara ledord när platsen ska utvecklas.

Visa nedan bild i större formatHamnplan.jpg

Stensatta kajer, solsida och folkliv 

Hamnplan med den levande hamnen, stensatta kajen och vattnet ger ett attraktivt tillägg till innerstadens mest centrala och uppskattade stadsrum. Folk som vistas och passerar skapar liv i hamnområdet och tidiga vårdagar kan besökare flockas i solen. Bakom pumphuset och Islandsfallet reser sig Domkyrkotornen mot norr. I söder får de gamla tegelbyggnaderna i Ångkvarnen nytt liv med nya verksamheter. Östra Ågatan blir mer gång- och cykelvänlig och nya restauranger öppnar i bottenvåningarna mot gatan som förbättrat servicen i hela åstråket.

Södra Åstråkets utvecklingsområden

Uppdaterad: