Västra åpromenaden

Stråket mellan det nya torget som ska anläggas vid Studenternas nya idrottsplats och Kungsängsbron kallas för Västra åpromenaden. Den historiska flusterpromenaden från 1840-talet är idag ett välanvänt stråk som används av såväl flanörer, joggare som cyklister.

En omvandling av området pågår i och med bygget av Studenternas nya idrottsplats, Tullgarnsbron och nya trafikleder. Stråket är viktigt för att skapa ett sammankopplat och tryggt årum.

Åpromenad för hälsa och rekreation 

Stråket utrustas med bänkar, bryggor, skyltar och belysning som skapar en trygg och tillgänglig miljö under hela dygnet och året. Nya bryggpartier och platser i goda lägen gör det lätt och skönt att röra sig och vistas vid Fyrisån.

Södra åstråkets utvecklingsområden

Uppdaterad: