Västra åpromenaden

Stråket mellan det nya torget som ska anläggas vid Studenternas nya idrottsplats och Kungsängsbron kallas för Västra åpromenaden. Den historiska flusterpromenaden från 1840-talet är idag ett välanvänt stråk som används av såväl flanörer, joggare som cyklister.

Se bilden nedan i större format
Västra-åpromenaden_small_webb.jpg

En omvandling av området pågår i och med bygget av Studenternas nya idrottsplats, Tullgarnsbron och nya trafikleder. Stråket är viktigt för att skapa ett sammankopplat och tryggt årum.

Åpromenad för hälsa och rekreation 

Västra promenaden är en förlängning av det befintliga åstråket från Stadsträdgården mot Kungsängsleden. Vi möblerar och utrustar sträckan  längs med Kap med platser där du kan vistas vid Fyrisån. Här kommer det att finnas bryggor, gradänger, trappor, belysning och planteringar. Det skapar en trygg och tillgänglig miljö under hela dygnet och året. 

På länken nedan kan du läsa programhandlingen för västra promenaden. Det beskriver hur promenanden ska utvecklas.

Så ska västra åpromenaden utvecklas (programhandling för västra promenaden) (PDF, 5 MB)

Södra åstråkets utvecklingsområden

Se även

Uppdaterad: