Hospitalsträdgården

Hospitalsträdgården utvecklas till stadsdelspark och besöksmål för hela staden tidigt i Ulleråkers utbyggnad. Hospitalsträdgården rymmer mycket av Ulleråkers unika värden och förankrar den nya stadsdelen i ett historiskt sammanhang.

Se bilden nedan i större formatHospitalsträdgården_small_webb.jpg

Hospitalsträdgården var 1880–1970 en del av Hospitalets park- och trädgårdsanläggning som höll sjukvårdsverksamheten självförsörjande. Den sen många år förfallna parken ger nu staden en unik resurs att förädla med stora öppna ängsytor och historiska parkelement. Sedan kommunen förvärvade Ulleråker har parken börjat att återskapas och aktiveras för natur- och kulturupplevelser.

Så blir Hospitalsträdgården

Hospitalsträdgården är en upplevelserik och rekreativ park för Uppsalabor och besökare. Karaktären av landskapspark och kulturhistoria med inslag av konst och evenemang stärker parken som besöksmål. Närheten till Årike Fyris gör området levande för friluftsliv och fritidsaktiviteter under hela året.

Utvecklingen av parken ligger under Ulleråkersprojektet. Du kan läsa mer om Hospitalsparken på webbplatsen om utvecklingen i Ulleråker.

Södra Åstråkets utvecklingsområden

Uppdaterad: