Stadsträdgården

Stadsträdgården är den första delen av Södra Åstråket. Parken avgränsas i norr i och med svandammen och Flustret, i öster mot Fyrisån och i söder mot Studenternas och i väster mot Sjukhusvägen. I parken finns idag lekplats, sommarcaféet Gula villan samt friluftsteatern Parksnäckan.

Stadsträdgårdens historia

Stadsträdgården anlades under slutet av 1800-talet. Området där parken i dag ligger användes innan som humlegård, betesvall och lertäkt och gick då under namnet Tegelhagen.

Stadsträdgårdens utveckling

Den sydöstra entrén stod färdig under 2021 med ny stor mötesplats, konstnärlig belysning och nya stora perenn- och buskplanteringar som går i vita och gröna toner och kompletterar resterande parks varierade växtmaterial.

Den sydvästra entrén anläggs under våren och sommaren 2022. Här formas och anpassas nya tillgängliga entréer från Sjukhusvägen samt från Studenternas torg. Här kommer det planteras träd, buskar och perenner med asiatiska inslag för att skapa sin egen karaktär med kompletterande växter.

Det planteras bland annat Katsura, japanska lönnar, kinesisk blomster-kornell, magnolior, japansk sten kamelia, japansk buskrosling, olika typer av Sumaker, Hakonegräs, funkior och ormbunkar.

Vision

Visionen är att behålla Stadsträdgården som den finpark den är för Uppsalaborna i dag. Ytorna ska utvecklas 

  • till mer park
  • plats för umgänge
  • skapa bättre genomsikt
  • öka tryggheten som stärker parken som besöksmål året runt.

Samtidigt så skapas bättre förutsättningar för evenemang i parksnäckan och möjliggör att på olika sätt utveckla och informera om trädgårdar för den breda allmänheten.

Läs mer

Stadsträdgården är Uppsalas stadspark

Uppdaterad: