Utbyggnadsplaner centrala Ulleråker

Vi har gjort planritningar som illustrerar utbyggnaden av centrala Ulleråker från 2023 - 2031. Utbyggnadsplanerna är framtagna i ett tidigt skede, de är preliminära och kan komma att justeras efter hand. Planerna visar arbetsområden som är instängslade, arbetsgator och färdiga gator, byggen av bostadshus och färdigställda hus, parkeringar och kollektivtrafik.

Utbyggnadsplanerna illustrerar hur centrala Ulleråker påverkas från år till år, de är kopplade till två detaljplaner: Kvarteret Sagan med flera och kvarteret Vinghästen med flera som båda vann laga kraft 2019.

Dessa planer med tillhörande dokument ligger på uppsala.se

Länk till Detaljplan Kvarteret Sagan med flera

Länk till Detaljplan Kvarteret Vinghästen med flera 

Uppdaterad: