Utbyggnadsplaner centrala Ulleråker

Vi har gjort planritningar som illustrerar utbyggnaden av centrala Ulleråker från 2023 - 2031. Utbyggnadsplanerna är framtagna i ett tidigt skede, de är preliminära och kan komma att justeras efter hand. Planerna visar arbetsområden som är instängslade, arbetsgator och färdiga gator, byggen av bostadshus och färdigställda hus, parkeringar och kollektivtrafik.

Uppdaterad: