Därför bygger vi en klimatpositiv stadsdel

Städer står idag för 70% av världens växthusgaser. För att bidra till den globala överenskommelsen har Uppsala kommun beslutat om mål som anger att kommunen ska vara klimatneutral till 2030 och klimatpositiv senast 2050. För kommunen medför det en stor omställning i hur områden omvandlas och stadsdelar byggs.

Kommunen måste bidra till att minska utsläppen radikalt och samtidigt bibehålla viktiga funktioner och värden i staden.

Bygg- och fastighetssektorn svarade 2020 för cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, enligt Boverket. Därför är det viktigt att aktörer inom byggprocessen ökar kunskapen om hur utsläppen ska minska. Bygg och anläggning står även för en betydande del av Uppsala kommuns klimatpåverkan. 

Satsning på en klimatpositiv stadsdel vill vi ska resultera i:

  • Att nå ett klimatneutralt Uppsala 2030 och stärka kommunens roll och varumärke i omställningen till ett mer hållbart samhälle.
  • Ett samlat lärande om hur en klimatpositiv stadsdel kan byggas genom samordnad utveckling av kunskap och metoder som kan skalas upp i kommande stadsutvecklingsprojekt och därmed öka takten i omställningen.
  • Att skapa en plats där testbäddar och innovation bidrar till teknik- och metodutveckling för ett klimatneutralt byggande.
  • Att identifiera och bemöta praktiska och institutionella hinder för klimatpositiv stadsutveckling genom dialog och påverkansarbete med olika intressenter.
Uppdaterad: