Det här är en klimatpositiv stadsdel

En klimatpositiv stadsdel är ett område som sammantaget fångar upp mer koldioxid än det släpper ut, både räknat under byggnationen och hela byggnadens livstid. Just nu pågår planeringen av etapp fyra i Rosendal som blir den första klimatpositiva stadsdelen i Sverige.

Uppsala kommuns mål för projektet är att bygga en av världens första klimatpositiva stadsdelar där lärande och innovation ska ge ringar på vattnet till byggbranschen, Uppsala kommun och andra städer.

Klimatpositiva stadsdelar ska bidra till ett samlat lärande om hur en klimatpositiv stadsdel kan byggas. Det ska ske genom samordnad utveckling av kunskap och metoder som gagnar dess viktigaste intressenter. Alla som deltar i att bygga stadsdelen kan bidra till målet om en klimatpositiv stadsdel.

I etapp fyra av Rosendal ska vi visa att det går att bygga en klimatpositiv stadsdel genom att:

  1. sträva efter nollutsläpp och utforska alla möjligheter till utsläppsminskningar ur ett livscykelperspektiv
  2. uppnå ett nettoupptag av växthusgaser som leder till klimatpositivitet

Utifrån förutsättningarna att projekten är i genomförandeskede och fortsatt förväntas leverera färdiga stadsdelar inom gällande tidplaner, blir målsättningen om nollutsläpp en stor utmaning. Målsättningen är att kvarvarande utsläpp inte ska överstiga 25 procent. Kvarstående utsläpp som inte kan reduceras enligt framtagen klimatbudget kommer behöva balanseras med kompletterande åtgärder.

Klimatbudget_mindre.jpg

I en klimatpositiv stadsdel är det primära att arbeta med utsläppsminskningar och därefter komplettera med negativa och undvikna utsläpp för att uppnå klimatpositivitet.

Uppdaterad: