Normal- och specialkolli

Normalkolli

Ett normalkolli är ett kolli eller en pall som kan hanteras av en person med hjälpmedel som motviktstruck eller palldragare. Maxvikt för ett normalkolli (hela kollit med lastbärare) är 1 100 kilo.

Specialkolli

Ett specialkolli är ett kolli eller en pall som inte går att hantera med normala hjälpmedel eller som väger mer än 1 100 kilo (hela kollit med lastbärare).

Det kan kosta extra att hantera ett specialkolli. Det som kostar extra är

  • extra tid som personalen lägger ner för att hantera ditt specialkolli i terminalen
  • eventuell extra tid vid transportplanering eller bokning av specialtransport
  • kostnader för material och utrustning som krävs för att utföra tjänsten, till exempel inhyrning av en större truck.

Wiklunds Åkeri AB

Platschef
Martin Mattsson

Wiklunds Åkeri AB sköter driften av bygglogistikcenters central, samlastning och leveranser med slingbilen samt lastfyllnadskontroller.  
Läs mer om Wiklunds Åkeri AB och deras tjänster på www.wiklunds.se 

Uppdaterad: