Seminarier från temadagar

Temadag om barn och unga november 2022

Temadag om samverkan september 2022

Weronica Öhrt presenterar valdeltagandet i Gottsunda

Kapacitetsbyggande samverkan med Linus Fast

Martin Westin från SLU pratar om miljökommunikation


Temadag om jobb och företagande juni 2022

Framtidens arbetsmarknad, talare Arbetsförmedlingen


Framtidens arbetsmarknad - regionala trender och prognoser, talare Region Uppsala

Feriejobbet–en första rad på CV och en dörr in till arbetsmarknaden, talar Uppsala kommuns vuxenutbildning

Panelsamtal om företagande och entreprenörskap i Gottsunda

Temadag om trygghet mars 2022

Klockaretorpet vände utvecklingen

Effektiv samordning för trygghet (EST)

Weronica Öhrt presenterar valdeltagandet i Gottsunda

Kapacitetsbyggande samverkan med Linus Fast

Martin Westin från SLU pratar om miljökommunikation

Uppdaterad: