Energi

Östra Sala backe ska starkt bidra till att Uppsala når de uppsatta klimatmålen för att motverka den globala uppvärmningen. Energismart teknik ska främjas. Att bo här ger den enskilde individen bra förutsättningar att vara miljösmart och bidra till minskad klimatpåverkan.

Husen ska byggas för minimerad energianvändning och förnyelsebar energi ska väljas i första hand. Solceller som kan leverera förnyelsebar el direkt till fastigheten installeras på en del av byggnaderna. Till en del fastigheter i området ska elen komma från vindkraft.

Här har byggaktörerna som verkar i Östra Sala backe haft en drivande roll i dialog och samarbete med Uppsala kommun. Som exempel har flera av byggaktörerna förbundit sig att anlägga solceller på tak men även sett till så att den individuella energianvändningen kan minska. Detta tack vare installationsprodukter med låg energiförbrukning och lång livslängd. Byggaktörerna har också i många fall kommit med förslag som överträffar Boverkets byggregler (BBR) vad gäller byggandet av hållbara bostäder med låg energiförbrukning.

Uppsala som Årets klimatstad  

Tre gånger har Uppsala fått utmärkelsen Årets bästa klimatstad i Sverige. Uppsalas mål är att bli fossilfria 2030 och klimatpositiva senast 2050.
Läs mer om Uppsala kommuns klimatarbete

Uppdaterad: