Energi

Östra Sala backe ska starkt bidra till att Uppsala når de uppsatta klimatmålen för att motverka den globala uppvärmningen. Energismart teknik ska främjas. Att bo här ger den enskilde individen bra förutsättningar att vara miljösmart och bidra till minskad klimatpåverkan.

Husen ska byggas för minimerad energianvändning och förnyelsebar energi ska väljas i första hand. Solceller som kan leverera förnyelsebar el direkt till fastigheten installeras på en del av byggnaderna. Till en del fastigheter i området ska elen komma från vindkraft.

Här har byggaktörerna som verkar i Östra Sala backe haft en drivande roll i dialog och samarbete med Uppsala kommun. Som exempel har flera av byggaktörerna förbundit sig att anlägga solceller på tak men även sett till så att den individuella energianvändningen kan minska. Detta tack vare installationsprodukter med låg energiförbrukning och lång livslängd. Byggaktörerna har också i många fall kommit med förslag som överträffar Boverkets byggregler (BBR) vad gäller byggandet av hållbara bostäder med låg energiförbrukning.

Uppsala blev Årets klimatstad 2018

I maj 2018 tilldelades Uppsala Världsnaturfondens utmärkelse Årets klimatstad. Enligt en internationell jury belönas staden för sina breda insatser inom hållbar mobilitet och för sina ambitioner kring förnybar energi och energieffektivitet. Ett arbete som genomsyrat planeringen av hållbara lösningar i Östra Sala backe. Uppsala har också som mål att bli klimatpositivt till 2050.

Uppsala fick samma pris 2013 där kommunens arbete med Östra Sala backe var en av de bidragande faktorerna till utmärkelsen. Detta eftersom det är ett exempel på ett nybyggnadsområde som präglas av energieffektivt byggande.

Uppdaterad: