Norra delen

1 av 5
Foto: Den norra delen av området ligger mot Gränby centrum och är idag obebyggd. Här planerar vi bland annat för bostäder, seniorboende och en förskola.
Den norra delen av området ligger mot Gränby centrum och är idag obebyggd. Här planerar vi bland annat för bostäder, seniorboende och en förskola.

Så blir den nya bebyggelsen

I etapp tre är det hittills klart att det ska byggas:

  • förskola, bostadsrätter/äganderätter, hyresrätter och ett seniorboende av Sveafastigheter 
  • lägenheter (bostadsrätter) och radhus av ETC Byggentreprenad
  • lägenheter (bostadsrätter) av Settler

Läs mer om Sveafastigheters projekt

Läs mer om ETC och Settlers projekt

Byggstart för bostäderna i etapp tre kan bli tidigast i slutet av 2024.

Vi planerar även för mer bebyggelse närmast Gränby men det är inte klart vad som kommer byggas där.

Ny gatustruktur

Arbetet med att förbereda för nya husbyggnationer startade 2023. Det innebär att vi ska bygga:

  • infrastruktur med vatten och avlopp, fjärrvärme, el, tele och fiber
  • ett nytt gatunät
  • en gång- och cykelbana på östra sidan Fyrislundsgatan mot Vaksala prästgårdsgärde.
  • en plankorsning i Vaksalagatan till Gränby centrum.

Plankorsningen innebär att vi kommer att göra ett övergångsställe i samma nivå som gatan. Idag måste du gå en omväg genom en tunnel för att komma över Vaksalagatan till Gränby centrum.

Detaljplaner

Den norra delen kallar vi för etapp 3. Området har flera detaljplaner:

Byggaktörer

Etapp 3 kommer troligtvis att bebyggas av fyra till fem byggaktörer. Hittills har vi tecknat avtal om markanvisning med:

  • Sveafastigheter (Skogsnyckeln)
  • Settler (Ängsnyckeln)
  • ETC Byggentreprenad (Ängsnyckeln)

ostra-sala-backe_etapp-3ab_liten_profilUK.png

Uppdaterad: